Hejtman Mirolsav Novák vyjednal finanční zvýhodnění obyvatel regionu v programu Nová zelená úsporám

Majitelé rodinných domů dostali další šanci uspořit za energie, všichni obyvatelé Moravskoslezského kraje zas na lepší ovzduší. Ministerstvo životního prostředí totiž opět vyhlásilo program Nová zelená úsporám. Vedení Moravskoslezského kraje se navíc podařilo v programu vyjednat pro občany kraje finanční zvýhodnění.

Program se zaměřuje zejména na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu takzvaných „pasivních domů" a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů. Jeho cílem je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Ministr životního prostředí Richard Brabec uvedl, že na podporu úspor energie je letos k dispozici 1,9 miliardy korun, což je o jednu miliardu více než loni. Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 procent vyšší podporu.

Nová zelená úsporám má podle ministerstva životního prostředí podpořit zaměstnanost v Česku, pomoci vytvořit přes 5 tisíc nových pracovních míst, do státní kasy přinést více než 5 miliard korun a pomoci snížit emise CO2.

„Vysoce oceňuji vstřícný postoj ministra životního prostředí k naší žádosti o zvýhodnění obyvatel Moravskoslezského kraje. Zvýšený zájem o program Nová zelená úsporám totiž přinese práci místním firmám, což jednoznačně pozitivně přispěje k řešení tíživé sociální a ekonomické situace v regionu a navíc výsledné snížení spotřeby energie se významně projeví na snížení emisí a na lepší kvalitě ovzduší v regionu, zejména v menších obcích,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Předpokládá, že díky programu Nová zelená úsporám se zvýší zejména poptávka po rekonstrukcích rodinných domků, a tím zvýší nabídka pracovních míst v kraji. 

Majitelé rodinných domů mohou díky programu Nová zelená úsporám získat až 55 procentní podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75 procentní dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Zároveň může dosáhnout i na jednorázový finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Nově lze získat také příspěvek na pořízení solárních systémů pro rodinné domy. Finance získají opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013.

Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin, ukončení bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději 31. října 2014 ve 12 hodin. Veškeré informace zájemci najdou na http://www.novazelenausporam.cz/, kde zároveň podají žádost.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz