Hospodaření krajských nemocnic za rok 2013 a první výsledky fungování personálních unií

Šest nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem - Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě - hospodaří ročně celkem s rozpočty ve výši zhruba 4,5 miliard korun. Hospodaření za rok 2013 skončilo ve ztrátě 37 milionů korun.

I když nemocnice vykázaly ztrátové hospodaření, úspěchem je, že nedošlo k většímu propadu oproti předcházejícímu období. V roce 2013 totiž platila historicky zatím „nejtvrdší“ úhradová vyhláška, díky níž se příjmy krajských nemocnic od zdravotních pojišťoven snížily o 152 milionů korun oproti roku 2012. Použitím nekrytého fondu reprodukce (snížením odpisů) ve výši 181 milionů korun tak vykázaly nemocnice účetní ztrátu ve výši 37 milionů korun.

Restriktivní úhradová vyhláška, změny a nárůst DPH, cen léků, zdravotnického materiálu i ostatního materiálu a služeb vedly k návrhu řešení, jak eliminovat tyto negativní ekonomické dopady. V dubnu 2013 proto rozhodla rada kraje změnit řízení šesti krajských nemocnic – tato zdravotnická zařízení nyní fungují v personálních uniích, to znamená, že dvě nemocnice se samostatnými identifikačními čísly jsou manažersky řízeny jedním ředitelem. Společně jsou tak v personálních uniích nemocnice v Opavě a v Krnově, nemocnice Karviná-Ráj a nemocnice Havířov a nemocnice ve Frýdku-Místku s nemocnicí Třinec.

„Po roce fungování takto nastaveného řízení můžeme hodnotit pozitivně přínosy tohoto opatření. Dochází k centralizování správních činností, vytvářejí se jednotné směry řízení v oblasti nákupů, služeb a nastavení optimálních procesů v oblastech správních činností, investičních potřeb a sdílených činností. Zřídit personální unie byl správný krok, dokazuje to mimo jiné fakt, že i v obtížné ekonomické situaci a za více než stopadesátimilionového propadu příjmů od zdravotních pojišťoven se krajským nemocnicím podařilo nepřekročit míru nákladů roku 2012, naopak došlo k jejich mírnému snížení,“ konstatoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Uvedl, že přímá úspora systému řízení formou personální unie byla mimo jiné v roce 2013 (pozn.: za osm měsíců fungování unií) v havířovské a karvinské nemocnici vyčíslena na 11,2 milionu korun, personální unie ve Frýdku-Místku a Třinci ušetřila 2,4 milionu korun, opavská a krnovská unie dosáhla 6, 1 milionu úspor. V letošním roce kraj očekává další finanční přínos v desítkách milionů korun.

„Analyzovali jsme nákupní ceny materiálů, léků a pořízení služeb, organizovali společné nákupy k dosažení nižších cen z objemu, zahájili jsme propojování činností technických, obchodních a ekonomických oblastí, v oblasti BOZP, začala příprava společného dispečinku dopravy a informačních technologií. Došlo ke slučování obchodních činností, právních služeb a dalších. Rozšířila se spolupráce vedoucích lékáren k dosažení výhodnějších nákupních cen léků, spolupracují také zdravotnická oddělení napříč personálními uniemi, zejména odborné ambulance,“ upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že se prohloubila také spolupráce mezi nemocnicemi v oblasti využití přístrojů, laboratoří a zpracování krve. Velký efekt měl společný postup v jednání se zdravotními pojišťovnami.

I přes složitou ekonomickou situaci kraj do svých zdravotnických zařízení investuje, a to díky evropským penězům a nejrůznějším dotačním titulům. „V letech 2013 až 2015 by mělo být do vybavení a modernizace krajských zdravotnických zařízení investováno více než 1,6 miliardy korun, přičemž jen z krajského rozpočtu to bude asi 450 milionů korun, další část financí je například z peněz EU,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Martinek.

Například v roce 2013 bylo v síti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem zahájeno několik významných staveb a rekonstrukcí. V nemocnici ve Frýdku-Místku pavilon chirurgických oborů, v Opavě pavilon interních oborů a v nemocnici Havířově skončila rekonstrukce infekčního pavilonu. Tyto investice jsou financovány z evropských zdrojů za významné podpory rozpočtu kraje.

„Uspěli jsme také v projektech švýcarsko-české spolupráce podporujících léčebny dlouhodobě nemocných. Akciové společnosti Sanatorium Jablunkov a Bílovecká nemocnice a nemocnice Krnov pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Albrechtice obdrží prostředky ve výši 88 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Martinek.


 

 

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz