Hospodářské výsledky SATUM CZECH nejlepší za posledních pět let

Hospodářské výsledky společnosti SATUM CZECH s.r.o. dosáhly v roce 2008 nejlepších výsledků od roku 2004. V oblasti zprostředkovaného pojistného společnost dosáhla objemu více než 621 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 24 % (viz graf 1). Kladných hospodářských výsledků dosáhl SATUM CZECH i přes nepříznivý vývoj pojistného trhu v České republice, který po započtení inflace vykázal meziroční pokles 1,5 %.

„Obchodní rok 2008 se řadí mezi velmi úspěšná období jedenáctiletého působení brokerské společnosti SATUM CZECH na pojistném trhu,“ hodnotí uplynulý rok Roman Horváth, jednatel společnosti SATUM CZECH s.r.o., a dodává, „Letošní obchodní úspěchy byly dosaženy díky rozsáhlým akvizičním činnostem společnosti. Akvizice se zaměřily zejména na novou potenciální klientelu, okrajově pak i na nákup menších brokerských společností, jako byla ve druhém čtvrtletí 2008 koupě pražské společnosti OPTIMUS BROKERS.“

Většina podnikatelských aktivit SATUM CZECH s.r.o. směřuje do oblasti zprostředkování pojistné ochrany firem zabývajících se dopravou a přepravou zboží. Další část portfolia zprostředkovaných obchodů tvoří klienti z řad velkých průmyslových podniků, státní správy a obchodních společností.

Informace pro média:

Informace pro média:
SATUM CZECH s.r.o.  (www.satum.cz) je jednou z předních makléřských pojišťovacích společností v České republice. Vznikla v roce 1997, rychle a progresivně zaujala významné postavení na českém a posléze i slovenském trhu. Na území České republice má společnost SATUM CZECH s.r.o. své sídlo v Ostravě a další zastoupení v Praze, Brně a v Pardubicích.
Na Slovensku působí dceřiná společnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. SATUM CZECH s.r.o. je akcionářem společnosti Broking Solutions, a.s.

SATUM CZECH s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 od certifikační společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance a  je jedním z členů Asociace pojišťovacích makléřů. Zároveň je SATUM CZECH aktivním členem České společnosti pro dopravní právo.

Pro více informací kontaktujte:
SATUM CZECH s.r.o.
Ing. Kateřina Goňcová
Marketingová specialistka a asistentka obchodního ředitele
Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Tel.: +420 595 132 334, +420 605 207 254
E-mail: katerina.goncova@satum.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
Graf 1