Hostem setkání s klienty ING Wholesale Banking byl Mojmír Hampl z ČNB

Další z tradičních pracovních snídaní pro své klienty uspořádala ve středu 2. dubna 2008 ING Wholesale Banking. Čestným hostem tohoto setkání byl víceguvernér ČNB Mojmír Hampl, který se ve svém vystoupení zaměřil na novinky týkající se komunikace měnové politiky ČNB vůči veřejnosti a finančním trhům.

Hlavní ekonom ING Wholesale Banking Vojtěch Benda během svého krátkého vystoupení seznámil účastníky s aktuálním pohledem banky na situaci světové a domácí ekonomiky: „Dostupné ekonomické ukazatele signalizují, že růst ekonomiky USA již pravděpodobně zpomalil pod úroveň odpovídající recesi, tj. méně než pod 1 procento. Nejvýznamnější signály ochlazení ekonomické aktivity USA nadále přicházejí především z trhu nemovitostí, práce, maloobchodních tržeb a konjunkturních průzkumů potvrzujících prohlubování nepříznivých nálad podniků i spotřebitelů.“ Podle ING Wholesale Banking lze předpokládat, že období recese USA se protáhne až do 1. pololetí příštího roku a oživení bude jen velmi pozvolné.

Podle Vojtěcha Bendy kurz EUR/USD již dosáhl výše, kterou lze ve většině zemí EU15 považovat nad „prahem bolestivosti“ exportně orientovaných firem. Posilující euro, rostoucí ceny ropy a oslabování světové poptávky představují největší riziko ekonomického růstu EU15, který by podle ING Bank měl v letošním roce zpomalit z loňských 2,7 % na 1,4 %. „Dopady americké recese pocítí zprostředkovaně přes zpomalení růstu eurozóny a předchozí posílení koruny i česká ekonomika, jejíž růst bude v letošním roce přibrzděn i díky zpřísnění fiskální a monetární politiky. I přes tyto vlivy by se růst HDP měl udržet kolem 5 procent,“ uvedl Vojtěch Benda.

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2006 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 60 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 60 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte: