HP si ponechá divizi osobních počítačů

Od ponechání divize osobních počítačů (PSG) jako součásti HP se očekává poskytování vyšší hodnoty pro zákazníky i pro akcionáře

PRAHA, 31. října 2011 - Společnost HP v pátek oznámila, že dokončila hodnocení strategických alternativ pro divizi osobních počítačů (PSG) a rozhodla, že uvedená divize zůstane součástí společnosti.

„HP objektivně zhodnotilo strategický, finanční a provozní dopad vyčlenění PSG. Z naší analýzy vyplývá, že ponechání PSG v rámci HP je správné rozhodnutí pro zákazníky, partnery, akcionáře i zaměstnance,“ uvedla Meg Whitman, prezidentka a generální ředitelka HP a dodala: „HP je společně s PSG silnější.“

Na strategickém zhodnocení se podíleli odborníci z dané oblasti z různých divizí a pozic. Hodnocení založené na faktech odhalilo hloubku integrace, která se uskutečnila v klíčových provozech, jakými jsou dodavatelský řetězec, IT a nákup. Toto zhodnocení potvrdilo výrazný rozsah, kterým PSG přispívá do portfolia HP, jakož i k celkové hodnotě značky. Nakonec se také ukázalo, že náklady na případné znovuvytvoření samostatné společnosti by převážily jakékoliv výhody rozdělení.

Výsledek tohoto procesu potvrzuje obchodní model HP a jeho hodnotu pro zákazníky a akcionáře. PSG je klíčovou složkou ve strategii HP poskytovat vyšší hodnotu, dlouhodobé vztahy se zákazníky, malými a středními podniky a velkými společnostmi. Představenstvo společnosti HP věří, že PSG jako součást větší entity může podporovat růst ziskovosti a akcelerovat nabídku zákaznických řešení ostatních částí společnosti HP.

Divize PSG je známá postavením lídra v oblasti technologií a inovací, jakož i vedoucí pozicí v ziskovosti v rámci odvětví. Je světovou jedničkou v oblasti osobních počítačů s celkovými výnosy 40,7 miliard amerických dolarů za fiskální rok 2010.

„Jako součást HP bude PSG nadále poskytovat zákazníkům a partnerům výhody produktových inovací a nejširšího portfolia notebooků, osobních počítačů, pracovních stanic a dalších zařízení,“ uvedl Todd Bradley, výkonný viceprezident skupiny Personal Systems Group společnosti HP a dodal: „Chceme naši vedoucí pozici v oblasti osobních počítačů nadále zvyšovat.“

Informace pro média:

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti k tomu, aby technologie měly smysluplný přínos pro jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa zahrnuje tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Konvergencí cloudu a konektivity vytváří HP perfektně provázané, bezpečné a kontextově vysoce senzitivní prostředí pro dokonale propojený svět. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Tento dokument obsahuje prohlášení zaměřená na budoucnost, které zahrnují rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty někdy stanou skutečností nebo pokud se předpoklady ukáží jako nesprávné, výsledky HP se mohou výrazně lišit od výsledků uvedených nebo popsaných v takových prohlášeních zaměřených na budoucnost a v předpokladech. Všechny prohlášení, kromě prohlášení s historicky podloženými fakty, jsou prohlášení, které lze považovat za prohlášení zaměřené na budoucnost, včetně, ne však výhradně, prohlášení o plánech, strategiích a cílech managementu pro budoucí operace, včetně objevování strategických alternativ pro PSG; prohlášení vztahujících se na očekávaný rozvoj, výkon nebo podíl na trhu PSG a HP; prohlášení týkající se očekávaných obchodních kombinačních transakcí; všech prohlášení o očekávaných a všech prohlášení o předpokladech prokazujících výše uvedené skutečnosti. Rizika, nejistoty a předpoklady zahrnují vliv makroekonomických a geopolitických trendů a událostí; konkurenční tlaky na podnikání HP; rozvoj a přechod nových produktů a služeb a posílení stávajících produktů a služeb pro splnění potřeb zákazníků a pro odpověď na nové technologické trendy; plnění a výkon smluv společností HP a jejími dodavateli, zákazníky a partnery; ochrana duševního vlastnictví HP, včetně licencí duševního vlastnictví třetích stran; integrace a další rizika spojená s obchodní kombinací a investičními transakcemi; získávání a zadržování klíčových zaměstnanců; předpoklady spojené s penzí a ostatními náklady v penzi; očekávání a předpoklady týkající se provádění a časování programů na snižování nákladů a plány restrukturalizace a integrace; možnost, že očekávané výhody předpokládaných obchodních kombinačních transakcí nemusí splnit podle očekávání nebo že transakce nemusí provádět včas; usnesení o očekávaných průzkumech, nárocích a sporech a jiná rizika popsaná ve výroční zprávě HP na formuláři 10-K za daňový rok končící 31. října 2010 a ostatní záznamy HP s Komisí pro cenné papíry a výměny, včetně čtvrtletní zprávy HP na formuláři 10-Q za daňový rok končící 30. dubna 2011.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v přiloženém záručním listě. Dále uvedené informace nepředstavují doplňující záruky. Společnost HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedorozumění, které se zde mohou vyskytnout.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz