HR akademie má první absolventy a v letošním roce pokračuje

Prvních šest úspěšných absolventů HR akademie v listopadu obdrželo certifikáty z rukou partnerek společnosti DMC management consulting Markéty Šimákové a Jitky Tejnorové. První „školní rok“ devítimodulového programu, certifikovaného MŠMT ČR, probíhal od února do listopadu a kromě šesti absolventů celého kurzu navštěvovali vybrané moduly další čtyři studenti.

V DMC management consulting jsme přesvědčeni, že pouze koncepční vzdělávání přináší kýžený profesionální rozvoj, a proto jsme se rozhodli nabídnout svým klientům ucelené tréninkové programy podle profesí,“ říká Jitka Tejnorová, partnerka společnosti, a dodává: „HR akademie byla prvním certifikovaným programem, který jsme úspěšně uvedli a který ucelenou formou reagoval na potřeby vzdělávání HR specialistů.“

HR akademie je určena nejen personalistům, manažerům střední a vyšší úrovně a majitelům či ředitelům firem, kteří chtějí prohloubit své dosavadní znalosti a zkušenosti pro zvýšení efektivního řízení společnosti, ale také zájemcům o rekvalifikaci na pozici personalista. Každý z devíti modulů obsahuje teoretickou část vedenou manažery s úzkým propojením na praxi a řešení konkrétních případových studií. Výklad teorie je vždy doprovázen řadou vybraných modelových situací a praktickým nácvikem.

Díky propojení lektorů s praxí a tématům šitým na míru potřebám moderního vedení HR hodnotili účastníci program velmi pozitivně a doporučují pokračovat v pravidelných setkáních i nadále. DMC management consulting reaguje na zvýšený zájem klientů otevřením nového kola programu, které proběhne od února do listopadu 2013.

Vzhledem k tomu, že se tato komplexní forma vzdělávání osvědčila, rozšiřuje DMC management consulting v letošním roce portfolio kurzů akreditovaných MŠMT o Akademii pro mistry. Tento vzdělávací program se zaměřuje na implementaci lean managementu prostřednictvím metody TWI (Training Within Industry), která je základem Toyota Production System, a na rozvoj dovedností v oblasti vedení lidí. „Díky našemu exkluzivnímu partnerství s TWI Institute USA nabízí Akademie pro mistry velmi efektivní vzdělávání s maximální mírou aplikovatelnosti v praxi,“ popisuje Markéta Šimáková, partnerka společnosti.

Informace k termínům školení metody TWI naleznete na stránkách www.dmc-cz.com.

Informace pro média:

DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz