Hviezdny rok pre Pioneer Investments

Takmer polovica luxemburských Pioneer Funds má podľa aktuálnych informácií agentúry Morningstar 4 alebo 5 hviezdičiek, ktoré predstavujú najvyššie hodnotenie výkonnosti fondov. So šiestimi oceneniami v prestížnej súťaži Zlatá minca 2013 patrila Pioneer Investments v SR k najúspešnejším obhajcom. Pre investičnú skupinu bol rok 2013 v tuzemsku veľmi úspešný a viedol k ďalšiemu nárastu podielu na trhu. Čisté predaje presiahli ku koncu roka čiastku 25,5 miliónov eur. Aktíva pod správou v SR prekročili sumu 157 miliónov eur.

Vlaňajší rok bol pre nás mimoriadne úspešný, a to v absolútnom, ako aj v relatívnom vyjadrení. Veľmi nás potešil mimoriadny úspech našich kľúčových produktov v súťaži Zlatá minca 2013  a jasným potvrdením kvality pre investorov je tiež rast ratingového hodnotenia luxemburských Pioneer Funds. Fondy s najvyšším ratingom 4 a 5 hviezdičiek patria v Európe a v USA k tým najpredávanejším,“ dodáva k tomu Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR.

Rodina luxemburských fondov patrí celosvetovo ku kľúčovým produktom skupiny Pioneer. Široké spektrum fondov rôzneho zamerania je k dispozícii aj klientom na Slovensku. V minulom roku dávali investori skupiny na tuzemskom trhu prednosť dlhodobým dynamickým stratégiám. Medzi top fondy z pohľadu čistých predajov patrili akciové fondy Pioneer Funds – Global Select s 5,2 milióna eur a Pioneer Funds – Emerging Markets Equity, kam smerovalo viac ako 3,6 milióna eur.

Kvalitu luxemburských fondov potvrdzuje tiež vzrastajúci počet fondov s najvyšším ocenením 4 alebo 5 hviezdičiek. Podľa informácií agentúry Morningstar držalo takéto vysoké hodnotenie ku koncu novembra 2013 takmer 50 % luxemburských fondov investičnej skupiny Pioneer Investments, čo je dvojnásobok oproti roku 2009 (viď graf).

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť všetky okolnosti, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

 

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz