I v České republice jsou firmy přívětivé k rodinám. Jaké to jsou, ví ministryně práce a sociálních věcí.

Už třináct společností se v rámci projektu „Audit rodina & zaměstnání“ zavázalo k většímu slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců. Za prorodinná opatření jim ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dnes předala základní certifikáty. Další dvě firmy, které se projektu zúčastnily v pilotu a to, k čemu se zavázaly, už splnily, dostaly nejvyšší auditní ocenění - plný certifikát. Projekt „Audit rodina & zaměstnání“ je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Ministerstvo práce a sociálních věcí ho spustilo před dvěma lety.

Dosud se tak do projektu „Audit rodina & zaměstnání“ celkem zapojilo patnáct společností. V osmi případech se jednalo o soukromé firmy, třikrát to byla samospráva, dále tři neziskové a jedna příspěvková organizace. Ministryně práce a sociálních věcí říká: „V práci trávíme spoustu času, často na úkor rodiny. Když nám zaměstnavatel vyjde vstříc, umožní třeba hlídání dětí, lépe se pak pracovní a rodinný život vyvažuje a jsme spokojenější.“  Ludmila Müllerová dodává, že ani ministerstvo jako zaměstnavatel nestojí stranou: „Například provozujeme dětskou skupinu, kde se o dvanáct dětí zaměstnanců stará zkušený personál.“

Základní certifikát z rukou Ludmily Müllerové tak dnes převzaly společnosti: Tchibo Praha, DPD CZ, Arch.Design, Městský úřad Hodonín, Město Třeboň, o.s. Heřmánci, Centrum pro rodinu a sociální péči, Charita Kaplice, VÚHŽ, INOTECH ČR, BOSCH DIESEL, LUBSTAR a Plzeňský Prazdroj. Tyto oceněné firmy budou opatření, k nimž se zavázaly, realizovat v následujících jedenácti měsících. Už splněný prorodinný závazek z pilotní části projektu, který se stal i běžnou součástí personální strategie, má Magistrát města Brno a brněnská Knihovna Jiřího Mahena. Obě společnosti dnes dostaly plný certifikát projektu „Audit rodina & zaměstnání“.

 „V uplynulém období pracovní skupiny složené ze zaměstnanců napříč všemi segmenty firmy připravovaly plán opatření. Nyní je budou implementovat do personálních strategií,“ uvedl Vít Liška, manažer projektu „Audit rodina & zaměstnání“ z ministerstva práce a sociálních věcí. Lenka Mašková, corporate responsibility manager společnosti Tchibo dodává: „Největším přínosem je navázání osobních kontaktů v rámci různých sekcí firmy, vzájemné pochopení a identifikace potřeb, které jsou pro každou cílovou skupinu odlišné. Zaměstnanci se plánování nových opatření v oblasti harmonizace práce a rodiny sami účastní, což podporuje jejich angažovanost a přispívá k úspěchu projektu.“

Pro většinu firem, které se do auditu zapojily, není slaďování pracovního a rodinného života nové téma. Přesto jim přináší nové možnosti. „Při projednávání realizačního plánu nás mile překvapila reálnost navrhovaných opatření, která vzešla z workshopů a od zaměstnanců,“ podotýká Soňa Štroufová, HR ředitelka společnosti DPD CZ a dodává: „Nejraději jsem za naše zaměstnankyně-maminky. Dosud jsme se jim systémově moc nevěnovali a právě jejich návrat zpět do práce, jejich zaškolení a skloubení rodinného a pracovního života pokrývá několik aktivit, které budeme realizovat.“

Úplnou certifikaci už dokončily obě organizace, které se zúčastnily pilotní části projektu, Knihovna Jiřího Mahena a Magistrát města Brna. Na závěr uspořádaly workshopy, kde projektová skupina složená ze zástupců zaměstnanců spolu s poradcem z MPSV ČR zhodnotila úspěšnost zavádění prorodinných opatření. Hodnotitel, který průběh auditu v obou společnostech přezkoumal, poté doporučil udělení plného certifikátu Auditu rodina & zaměstnání.

Po předání certifikátů se dnes v hotelu Jalta koná seminář. Na něm úspěšné organizace představí sebe sama a také konkrétní prorodinná opatření, ke kterým se zavázaly.

Více informací najdete na speciálních webových stránkách projektu http://auditrodina.eu/.

  

 

Informace pro média:

Projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha
www.mpsv.cz

Mgr. Štěpánka Filipová

tisková mluvčí

tel.: 221 922 359,

e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Vendula Martinovská
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: vendula.martinovska@stance.cz