Index vnímání korupce za rok 2009


Podle výsledků Indexu vnímání korupce (CPI), jež každoročně zveřejňuje mezinárodní organizace Transparency International, se Česká republika v roce 2009 umístila ze 180 hodnocených zemí na 52. místě s hodnotou indexu 4,9.

Vysvětlení indexu CPI

Index vnímání korupce zachycuje úroveň vnímání korupce, jak ji vidí představitelé podnikatelské sféry, analytici a akademičtí pracovníci. Index se pohybuje v rozmezí 0 až 10 bodů, kde 0 znamená, že se jedná o naprosto zkorumpovanou zemi, 10 naopak značí zemi, kde se korupce prakticky nevyskytuje.