ING Bank a Velvyslanectví Nizozemska v ČR pomáhá při mezinárodní expanzi nadějných holandských firem, za její podpory vstupuje na český trh firma FleetShield

ING je partnerem soutěže The Orange Trade Mission Fund (OTMF), kterou každoročně ve spolupráci s dalšími subjekty vyhlašuje nizozemské ministerstvo zahraničí. Deseti vítězným společnostem ze segmentu malých a středních firem projekt OTMF pomáhá s mezinárodní expanzí. Jedním z loňských výherců je společnost FleetShield, která má smělé plány pro rozvoj byznysu na území České republiky. Velvyslanectví Nizozemského království v polovině června uspořádalo seminář, kde společnost FleetShield, výrobce vysoce efektivních a snadno udržovatelných velkoformátových fólií, představila své produkty potenciálním partnerům především ze sektoru veřejné dopravy.

„Pro společnosti ze segmentu malých a středních firem není jednoduché prorazit na zahraniční trhy. Proto vítáme možnost podpořit nadějné a úspěšné holandské firmy, které mají chuť expandovat. Věřím, že naše pomoc usnadní první kroky i firmě FleetShield a dá jí šanci na budoucí úspěch na českém trhu,“ říká Jeho Excelence Ed Hoeks, ambasador nizozemského velvyslanectví v České republice.

„ING Bank se velmi ráda zhostila aktivní úlohy v uvedení společnosti FleetShield na český trh. Pomohli jsme s předvedením produktu firmy na autobuse ČSAD a zároveň jsme se podíleli na organizaci odborného semináře pro obchodní partnery,“ říká Jan Bartholomeus, CEO ING Bank v ČR, a doplňuje: „Firma FleetShield působí na holandském trhu úspěšně již více než deset let – a díky svému inovativnímu přístupu a unikátním produktům má velkou šanci oslovit i české společnosti.“

FleetShield je společnost holandského původu, která vznikla v roce 2001. Nabízí rychlé a profesionální řešení na ochranu a vylepšení mnoha povrchových materiálů, a to bez zásahu do životního prostředí. Ocenění získala například za fólie poskytující ochranu před graffiti, které jsou použitelné především v oblasti železnic a dalších sektorů veřejné dopravy. Během 10 let firma vyvinula řadu fólií pro ochranu či úpravu interiérových i exteriérových ploch a v případě části z nich, které mají unikátní vlastnosti, je vlastníkem exkluzivních práv.

Informace pro média:

ING profil
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby prostřednictvím svých dceřiných společností ING Bank a NN Group.

Cílem ING Bank je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. ING Bank se svými více jak 63 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Dceřiná společnost NN Group je vedoucí pojišťovací a investiční společnost s působností v 18 zemích, především v Evropě a Japonsku s více jak 12 tisíci zaměstnanci. NN Group se připravuje na to stát se nezávislou a samostatnou společností, bez jakýchkoliv vazeb na ING.

Akcie ING Group jsou vedeny (ve formě depozitních certifikátů) na burzách v Amsterdamu (INGA NA / ING.AS), Bruselu a na New York Stock Exchange (ADR: ING US / ING.N). Udržitelnost rozvoje je nedílnou součástí firemní strategie ING, o čemž svědčí zahrnutí akcií ING do indexu Dow Jones Sustainability v rámci Evropy i celosvětově, indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992.  V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb uspokojuje všechny bankovní potřeby společností, korporací i finančních institucí. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz