ING Bank ČR loni vytvořila čistý zisk 245 milionů korun

Praha, 24. dubna 2007 - ING Bank Česká republika vytvořila v roce 2006 čistý zisk 245 milionů korun. Tohoto výsledku dosáhla díky uplatňování dlouhodobé globální strategie skupiny ING. Jedním ze základních kamenů této strategie je maximalizace tvorby hodnot společnosti (Maximizing Value Creation). Díky této strategii vzrostly v roce 2006 příjmy z klientských obchodů v pražské pobočce ING Bank o více než 10 procent.

„Celkový čistý zisk nebyl tak vysoký jako v rekordním roce 2005 díky výsledku obchodování na vlastní účet na finančních trzích, který zůstal za naším očekáváním,“ říká Rolf-Jan Zweep, CEO ING Bank ČR a generální ředitel Wholesale Banking, a dodává: „O to více si ceníme nárůstu příjmů z klientských obchodů. Tento lokální růst je ve skutečnosti ještě vyšší, protože do reálných příjmů je zahrnut pouze alokovaný podíl na výnosech z obchodů realizovaných společně s ING Wholesale Banking Amsterdam a ING Wholesale Banking London.“

„V letošním roce se hodlá ING Bank ČR i nadále zaměřovat na svůj další růst a rozvoj. K tomu by mělo přispět pět základních cílů. Ty nás nutí obracet pozornost k těm oblastem bankovního trhu, v nichž si můžeme dlouhodobě udržet konkurenční výhodu,“ dodává Rolf-Jan Zweep. „Dříve jsme se zaměřovali pouze na růst účetního zisku. Nyní obracíme naši pozornost více k celkovému výnosu pro akcionáře (Total Shareholder Return), tedy na maximalizaci hodnoty společnosti (Maximizing Value Creation).“ uvádí Rolf-Jan Zweep. Proto ING spustila program „Managing for Value“, který směřuje rozhodování k tvorbě ekonomického profitu - to je zisku, který vznikne po zohlednění rizik a kapitálových nákladů. Ten je pro ING Bank ČR důležitějším ukazatelem než tradiční výsledek vypočtený účetními postupy.

 Ukazatele za rok 2006

 Částky v milionech Kč

 Celkový příjem

 984

 Provozní náklady

 (658)

 Zisk před opravnými položkami

 326

 Čistý zisk

 245

Prezentaci Rolfa-Jana Zweepa si můžete stáhnout ZDE.

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. Byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2006 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 60 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 60 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Kontakty:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová

Marketing & Communications Manager       
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, 602 204 835           
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
www.ing.cz                                              

Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková
Account Director
 
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz
www.stance.cz