ING Bank ČR pokračuje ve svém úspěchu na severní Moravě

Současné i budoucí plány reprezentační kanceláře ING Wholesale Banking pro Moravskoslezský kraj, která úspěšně funguje již dva roky, představil dnes na setkání s médii v Hotelu Imperial Rolf-Jan Zweep, CEO ING Bank ČR a generální ředitel Wholesale Banking. Dalšími tématy setkání byly makroekonomický výhled Moravskoslezského kraje, který prezentoval analytik ING Wholesale Banking Vojtěch Benda, a zejména rozšiřování klientské základny ING Wholesale Banking v roce 2008.  Počátkem roku 2008 bylo v Ostravě otevřeno také krajské zastoupení ING Lease ČR.

„Jsou tomu právě dva roky, kdy ING Wholesale Banking otevřela svou první reprezentační kancelář v Ostravě. Jejím cílem je být více nablízku klientům a zdůraznit tak důležitost regionálního zastoupení. Za dva roky se nám podařilo vybudovat pověst solidního a důvěryhodného partnera, který nabízí a dodává finanční řešení podporované kolegy z Prahy, Amsterdamu a Londýna, a nejsme tedy jen jednou z mnoha dalších pobočkových bank,“ říká Rolf-Jan Zweep, CEO ING Bank ČR a generální ředitel Wholesale Banking, a dodává: „Na základě našich zkušeností v Ostravě si uvědomujeme důležitost regionálního zastoupení, a proto jsme se rozhodli otevřít v červnu tohoto roku druhou reprezentační kanceláře v Brně.“

V květnu 2008 bude ostravská kancelář rozšířena o nového relationship manažera, který se společně s Pavelem Kačmařem, regionálním ředitelem ING Wholesale Banking pro severní Moravu, bude starat o klienty z Moravskoslezského kraje. Po otevření reprezentační kanceláře v Brně zde bude tým posílen o další dva relationship manažery, kteří se zaměří na Jihomoravský kraj.

Kontinuální růst a značný obchodní potenciál vedl ING Lease ČR k posílení týmu o nového obchodního manažera Petra Radinu, který se stará o korporátní a středně velké klienty v moravském regionu. „Věříme, že naše působení na severní Moravě nám přinese atraktivní příležitosti k další expanzi ING Lease. V ostravské reprezentační kanceláři se převážně zaměříme na zakázkové projekty, které plně korespondují s tuzemskými a mezinárodními účetními a daňovými požadavky. Společně s ING Wholesale Banking může ING Lease ČR profitovat z unikátního přístupu při poskytování služeb klientům v regionu,“ komentuje Hans Hoogendijk, generální ředitel ING Lease ČR.

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Společnost ING Lease ČR se od svého vzniku v roce 1997 orientuje především na leasingové financování nemovitostí a trh dopravní techniky. Současné portfolio dopravních prostředků financovaných ING Lease ČR zahrnuje nejen nákladní automobily, ale i luxusní dálkové autobusy, osobní i nákladní železniční vagóny a lokomotivy.

Leasingové transakce uzavřené na financování nemovitostí odpovídají specifickým potřebám klientů a splňují veškeré požadavky českých popřípadě mezinárodních účetních a daňových standardů. Nejvýznamnější část portfolia nemovitostí tvoří obchodní a nákupní centra.

Pro více informací kontaktujte: