ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem podpořil v letošním prvním grantovém kole 71 projektů částkou přes 610 tisíc korun

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem podpořil v letošním prvním grantovém kole 71 projektů částkou přes 610 tisíc korun

Ke znevýhodněným dětem z dětských domovů a pěstounských rodin poputuje v rámci 71 projektů celkem 610 808 korun. Projekty, které získaly podporu ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, byly vybrány z 97 žádostí přihlášených do letošního prvního grantového kola. Zaměstnanci ING Bank svými hlasy vybrali a podpořili projekt „Samostatného bydlení“ dětského domova v Moravské Třebové, který připravuje dospívající svěřence ústavu na samostatný život po jeho opuštění.

V prvním grantovém kole roku 2014 se sešlo celkem 97 žádostí s celkovými finančními požadavky přes 2,8 milionu korun. Grantová komise, složená ze zaměstnanců ING Bank a zástupců Nadace Terezy Maxové dětem, se rozhodla podpořit 71 z nich, mezi které rozdělila částku 610 808 korun. Peníze poputují do 55 pěstounských rodin, 15 úspěšných žádostí vzešlo z organizací nebo zařízení ústavní výchovy a stejně jako vloni získala finanční podporu také žádost jedné studentky.

„Jsem rád, že u našich zaměstnanců i tentokrát zabodoval projekt, který vede dospívající děti k větší samostatnosti a dává jim šanci na kvalitnější budoucnost,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodává: „Podpora začleňování mladých lidí do společnosti úzce souvisí s jejich následnou schopností postarat se o sebe také finančně a nám, jako finanční instituci, dělá radost se do takových projektů zapojovat.“ Projekt „Samostatné bydlení“ dětského domova Moravská Třebová získal od nadačního fondu částku 51 408 korun, která poslouží na úhradu měsíčních nájmů tréninkového bydlení pro dospívající mládež. Obyvatelé bytů mají jedinečnou možnost získat díky osobní zkušenosti potřebné kompetence, schopnosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro samostatný život po opuštění dětského domova.

Díky spolupráci ING Bank a Nadace Terezy Maxové dětem se dosud dostalo podpory více než 600 smysluplným projektům. Druhé letošní grantové kolo je naplánováno na 9. října 2014. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách ING Bank Fondu www.ingnadace.cz.

Informace pro média:

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi Nadací Terezy Maxové dětem a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než devítiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 17 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

 

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.


Nadace Terezy Maxové dětem

Více než 24 tisíc dětí vyrůstá v České republice v ústavní výchově. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Činnost nadace je zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence odebrání dítěte z biologické rodiny, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Za  patnáct let činnosti přerozdělila nadace více jak 200 milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Více informací o činnosti nadace je k dispozici na www.terezamaxovadetem.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz