ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem rozdělil v prvním letošním grantovém kole mezi 52 projektů částku přesahující 630 tisíc korun

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem tak jako v předchozích letech, i v letošním roce pokračuje ve finanční podpoře. V rámci prvního grantového kola bylo z 87 došlých žádostí vybráno 52 projektů, mezi které komise rozdělila částku 633 810 korun. Zaměstnanci ING Bank svým hlasováním podpořili a mezi úspěšné žadatele zařadili mimo jiné projekt dětského domova Loreta Fulnek, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti.

V prvním grantovém kole roku 2013 se sešly žádosti celkem 87 subjektů, jejichž finanční požadavky v součtu přesáhly 2,8 milionů korun. Grantová komise, složená ze zaměstnanců ING Bank a zástupců NTMd, z nich vybrala 52, mezi které rozdělila částku 633 810 korun. 30 podpořených projektů podaly pěstounské rodiny, 21 žádostí vzešlo z organizací nebo zařízení ústavní výchovy a komise vybrala také jednoho studenta. „V letošním prvním grantovém kole naše zaměstnance oslovil projekt ‚Peníze všude kolem – peníze nejsou můj nepřítel‘ dětského domova Loreta Fulnek. Ten má dětem v rámci zábavně-edukačního programu přiblížit svět financí, seznámit je s jeho základními pojmy i s potřebou se správně rozhodovat, kde vyhledat pomoc finančního odborníka, a další oblasti základní finanční gramotnosti,“ uvedl Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodal: „Jako zástupci bankovní instituce si obzvlášť dobře uvědomujeme význam finančního vzdělávání a jsem rád, že se naši zaměstnanci shodli právě na tomto projektu. Jejich opakované podpory a zapojení do dobrovolnických aktivit spojených s dětmi z dětských domovů a pěstounských rodin si nesmírně vážím.“

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se zatím dostalo podpory 597 smysluplným projektům. Druhé letošní grantové kolo je naplánováno na 10. října 2013. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách fondu www.ingnadace.cz.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Nadace Terezy Maxové dětem
Více než 24 tisíc dětí vyrůstá v České republice v ústavní výchově. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Činnost nadace je zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence odebrání dítěte z biologické rodiny, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Za  patnáct let činnosti přerozdělila nadace více jak 200milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Více informací o činnosti nadace je k dispozici na www.terezamaxovadetem.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz