ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem v druhém grantovém kole rozdělil mezi 48 projektů částku přesahující 604 tisíc korun

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem pokračuje ve finanční podpoře projektů cílených na pomoc dětem z dětských domovů a náhradních pěstounských rodin. V rámci letošního druhého grantového kola komise z 65 došlých žádostí vybrala 48 projektů, mezi které rozdělila částku 604 984 korun. Zaměstnanci ING Bank svým hlasováním podpořili projekt Centra Don Bosco – Salesiánského klubu mládeže, zaměřeného na pomoc dětem při přechodu z ústavní výchovy do běžného života.

Ve druhém grantovém kole roku 2013 se sešlo celkem 65 žádostí, které obsahovaly finanční požadavky v součtu přesahující 1,7 milionu korun. Grantová komise, složená ze zaměstnanců ING Bank a zástupců NTMd, z nich vybrala 48, mezi které rozdělila částku 604 984 korun. 41 podpořených projektů podaly pěstounské rodiny, 6 úspěšných žádostí vzešlo z organizací nebo zařízení ústavní výchovy a stejně jako v  letošním prvním grantovém kole komise vybrala také jednoho studenta. „Ve druhém grantovém kole u našich zaměstnanců nejvíce zabodoval projekt ‚Kurzy přípravy na život‘ Centra Don Bosco – Salesiánského klubu mládeže. Ten má děti v rámci série 7 víkendových setkání učit dovednostem potřebným pro úspěšné zvládnutí přechodu z ústavní péče do běžného života, například umění hospodařit s penězi a další oblasti základní finanční gramotnosti,“ uvedl Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodal: „Děti vyrůstající v ústavní péči mají například jen minimální příležitost naučit se samostatně hospodařit s penězi a netuší, jak si naplánovat rozpočet. Jako finanční instituce proto velmi rádi podporujeme právě takové projekty, které mají za cíl naučit děti z dětských domovů těmto základním finančním dovednostem nezbytným pro samostatný život.“

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se dosud dostalo podpory 645 smysluplným projektům. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách fondu www.ingnadace.cz. Začátkem příštího roku grantová komise vypíše termíny grantových kol pro rok 2014 a rovněž naplánuje zaměstnanecké dobrovolnické aktivity pro daný rok.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na generálním partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

Informace pro média:

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během více než sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Nadace Terezy Maxové dětem
Více než 24 tisíc dětí vyrůstá v České republice v ústavní výchově. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Činnost nadace je zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence odebrání dítěte z biologické rodiny, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Za  patnáct let činnosti přerozdělila nadace více jak 200 milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Více informací o činnosti nadace je k dispozici na www.terezamaxovadetem.cz.

Pro více informací kontaktujte: