ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem ve třetím grantovém kole podpořil 39 projektů částkou bezmála 440 tisíc korun

V říjnovém a pro letošní rok posledním grantovém kole bylo z 67 přihlášených projektů vybráno 39, které ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem podpoří částkou celkem 439 045 korun. Zároveň byli oceněni také tři výherci fotografické soutěže, kterou fond vyhlásil v červenci. Ze získaných fotografií, jejichž společným tématem je příroda a které pořídily děti z dětských domovů a pěstounských rodin, fond připravil nástěnný kalendář.

Do třetího grantového kola se letos přihlásilo celkem 67 žadatelů, jejichž finanční požadavky v součtu přesáhly dva miliony korun. Porota složená ze zaměstnanců ING Bank z nich vybrala 39 projektů, mezi které byla rozdělena finanční podpora v celkové výši 439 045 korun. 32 podpořených projektů bylo podáno pěstounskými rodinami, 7 pak organizacemi či zařízeními ústavní výchovy. „Jako vítězný zaměstnanci zvolili projekt ´Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech občanského sdružení Malíček´, který získal podporu 60 tisíc korun,“ uvedl Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank, a dodal: „Rád bych touto cestou poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se výběru a hlasování zúčastnili a kterým nejsou lhostejné osudy dětí z dětských domovů a pěstounských rodin.“

Zároveň byly vyhlášeny také výsledky letní fotografické soutěže. Jejím tématem byla „příroda“ a zapojit se do ní mohli mladí amatérští fotografové z dětských domovů a rodin pěstounské péče. Tři vítězné snímky vybírali zaměstnanci ING Bank.

„Z nejlepších fotografií jsme vytvořili nástěnný kalendář pro rok 2013, který chceme využít v rámci aktivit ING Bank,“ doplnil Libor Vaníček.

Vítězi fotografické soutěže jsou: 
1. místo a odměna 3 000 Kč – Samuel Starovič (9 let) z pěstounské rodiny Polehnovi;
2. místo a odměna 2 000 Kč – Tereza Bencová (13 let) z Dětského domova Čeladná;
3. místo a odměna 1 000 Kč – Tomáš Dandas (16 let) z Dětského domova v Tuchlově.

Díky spolupráci ING Bank a NTMd se zatím dostalo podpory 469 smysluplným projektům. První grantové kolo pro příští rok je naplánováno na 20. 3. 2013. Případní zájemci se mohou obracet na grantové oddělení nadace: granty@terezamaxovadetem.cz. Detailnější rozpis podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách fondu www.ingnadace.cz.

ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem je založen na bázi generálního partnerství mezi nadací a ING Bank. Je podporován managementem banky, jejími zaměstnanci a obchodními partnery, kteří společně s bankou během téměř sedmiletého období spolupráce pomohli částkou přesahující 13 milionů korun. Kromě finanční pomoci fond zorganizoval řadu dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Nadace Terezy Maxové dětem
Více než 24 tisíc dětí vyrůstá v České republice v ústavní výchově. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Činnost nadace je zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou: prevence odebrání dítěte z biologické rodiny, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy. Za  patnáct let činnosti přerozdělila nadace více jak 200milionů korun a vydobyla si uznání odborné i laické veřejnosti. Více informací o činnosti nadace je k dispozici na www.terezamaxovadetem.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk