ING Bank splňuje požadavky EBA na kapitálovou přiměřenost

ING Bank k 30. červnu 2012 splnila požadavky kapitálového testu Evropského bankovního úřadu s hodnotou přiměřenosti základního kapitálu na bázi Tier 1 na úrovni 11,1 %.

ING Bank vzala na vědomí prohlášení Evropského bankovního úřadu (EBA) a De Nederlandsche Bank (DNB) ze dne 3. října 2012 ohledně závěrečného hodnocení kapitálového testu a splnění prosincových doporučení EBA, které mají pro ING Bank následující výsledky:
 
ING Bank splňuje 9% přiměřenost základního kapitálu na bázi Tier 1, včetně rezervy proti státnímu zadlužení, jak vyžaduje doporučení EBA z prosince 2011.
 
Kapitálový test EBA v souvislostech
Dozorčí rada přijala 8. prosince 2011 doporučení EBA k vytvoření dočasných kapitálových rezerv v zájmu obnovení důvěry a stability na trhu, což má přispět k vyřešení složité situace v bankovním systému EU, zejména s ohledem na expozici bankovních domů vůči státnímu dluhu. Doporučení bylo součástí souboru opatření dohodnutých na úrovni EU.
 
V doporučení byly národní úřady vyzvány, aby od bank zahrnutých do vzorku požadovaly posílení kapitálových pozic vytvořením výjimečné dočasné rezervy tak, aby kapitálová přiměřenost na bázi Tier 1 dosáhla do konce června 2012 úrovně 9 %. Banky navíc měly povinnost udržovat výjimečné dočasné kapitálové rezervy na expozici vůči státnímu dluhu s ohledem na tržní ceny ke konci září 2011. Výše kapitálové rezervy na expozici vůči státnímu dluhu nebyla přehodnocena. 
 
Původní vzorek kapitálového testu zahrnoval 71 bank. Všech 6 řeckých bank však z něj bylo vyjmuto, jelikož Řecko nyní prochází programem pomoci EU/MMF. Čtyři banky z původního vzorku byly navíc zařazeny mezi banky procházející zásadní restrukturalizací a jsou sledovány zvlášť. Dnes zveřejněné konečné hodnocení se tak týká 61 bank.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz