ING vykázala za 2. čtvrtletí 2012 čistý udržitelný zisk ve výši 1 045 milionů EUR

• Čistý hospodářský výsledek skupiny ING za 2. čtvrtletí 2012 činí 1 171 milionů euro, tj. 0,31 euro na akcii, se započítáním výnosů z prodeje aktiv a mimořádných položek. Výsledek za oblast Asia Insurance/IM je vykázán jako výsledek z nepokračujících operací. 

• Udržitelný výsledek banky před zdaněním činil 995 milionů euro, a to i přes vyšší náklady související s riziky a opatřeními na jejich snižování.

• Provozní výsledek pojišťovny vzrostl na 304 milionů euro. Udržitelný výsledek před zdaněním činil 229 milionů euro, včetně výnosů ze zajišťovacích operací a změn v opravných položkách na zvláštním účtu penzijního pojištění v zemích Beneluxu.

• Kapitálová pozice skupiny ING se v průběhu čtvrtletí ještě upevnila. Základní poměr Tier 1 ING Bank posílil na 11,1 %. Solvenční ukazatel IGD u pojišťovny vzrostl na 240 %. Vzhledem k prioritě ING splatit půjčku holandskému státu nebude v roce 2012 vyplácena žádná průběžná dividenda.

Komentář předsedy představenstva

„Skupina ING zaznamenala ve druhém čtvrtletí solidní výsledky. V těchto nejistých dobách je naší největší prioritou finanční síla společnosti - kapitál, likvidita i financování zaznamenaly zlepšení,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „Vzhledem k zhoršující se krizi v eurozóně jsme akcelerovali opatření na očištění portfolia banky od rizik a omezili jsme angažovanost vůči španělským aktivům, abychom snížili nerovnováhu ve financování v této zemi. Pojišťovna pokračovala v zajišťování pro ochranu regulatorního kapitálu, což vedlo k volatilitě příjmů vykázaných podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.“
 
„Opravné položky kryjící ztráty z bankovních půjček se z důvodu oslabujícího makroekonomického prostředí zvýšily a čistá úroková marže se snížila, a to i přes uvolnění konkurence u spořících produktů. Zpřísnili jsme kontrolu nákladů a naše výdaje se již druhé čtvrtletí za sebou daří snižovat. Pokrok v optimalizaci rozvahy nabývá na tempu. V prvních sedmi měsících roku byly implementovány integrační iniciativy v hodnotě 7,2 miliard euro. Z obchodního hlediska banka vykázala výrazný nárůst vkladů v retailovém bankovnictví o 4,3 miliard euro ve druhém čtvrtletí, což nadále posílilo její finanční profil. Poptávka po půjčkách zůstává i nadále slabá, avšak banka zaznamenala mírné zvýšení celkového rozsahu úvěrů díky pokračující podpoře svých klientů a jejich finančních potřeb.“
 
„Neúnavně pokračujeme v realizaci plánovaných zlepšení, abychom připravili naši banku a pojišťovnu na jejich samostatné fungování v budoucnosti. Proces prodeje divize pojišťovny a investičního managementu (Insurance/IM) v Asii probíhá podle plánu a ING US významně pokročila v procesu emise prvních dluhopisů, jež je součástí plánu oddělit financování a likviditu od skupiny před plánovanou primární emisí (IPO). Naše evropská pojišťovna se začala intenzivněji připravovat na budoucí IPO a v rámci tohoto procesu vydala střednědobý výhled (base case). I v době probíhající transformace skupiny kladou naši zaměstnanci důraz na potřeby zákazníků, aby jim dodávali příkladnou úroveň služeb a produkty, které jejich potřeby řeší.“

Více podrobných informací naleznete zde: http://www.ing.com/Our-Company/Investor-relations/Results-Interim-Accounts/Latest-Quarterly-Results.htm

Informace pro média:

ING Bank Česká republika

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz