ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové podpořil již více než sto šedesát projektů během čtyř let

Grantová komise ING Wholesale Banking Fondu Nadace Terezy Maxové rozdělila v roce 2008 ve třech grantových kolech částku 1 265 490 korun. Podpořila tak celkem padesát jedna žadatelů, z toho jedenáct dětských domovů, devatenáct pěstounských rodin, čtrnáct projektů a sedm jednotlivců.

Finanční prostředky jsou rozdělovány především mezi organizace nebo jednotlivce, kteří svými projekty podporují integraci dětí umístěných v ústavní péči mezi děti z úplných rodin, nebo nějakým způsobem rozvíjejí jejich talent či vzdělání. O grant však mohou požádat také náhradní rodiče – pěstouni, aby dětem umožnili například účast na letním táboře, na který by jim bez podpory ING Wholesale Banking Fondu Nadace Terezy Maxové chyběly peníze.

„Obvykle máme na jedno grantové kolo zhruba dvacet pět žadatelů. Pro členy grantové komise je velice těžké rozdělit určitou částku, ačkoli ne malou, mezi takový počet žádostí,“ říká Zuzana Kalabová, ředitelka marketingu a komunikace ING Wholesale Banking. „Proto jsme si již na začátku vzniku Fondu stanovili určitá kritéria, podle kterých peníze rozdělujeme. Pokud některý žadatel nesplňuje naši filozofii, jíž je podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit, nemůžeme mu v poskytnutí grantu vyhovět,“ dodává.

Jedním z projektů, který ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové v roce 2008 podpořil, byly Jarmarky pro šikovné ručičky. Ten předává dětem z dětských domovů hravou formou zkušenosti ze světa podnikání a připravuje je na samostatný život. Rozvíjí u dětí chuť pracovat, přemýšlet a tvořit. Zapojené domovy obdrží grant na výtvarný materiál, děti se zúčastní školení prodejních dovedností a následně tvoří své výrobky. Celý projekt uzavírají prodejní Jarmarky pro šikovné ručičky, na kterých děti zúročí své získané dovednosti.

ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové za dobu své existence podpořil již více než 160 projektů a v grantových kolech přerozdělil přes 6 700 000 korun. Více informací o cílech, aktivitách a grantových kolech naleznete na www.ingwbf.cz.

Informace pro média:

Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tisk