ING Wholesale Banking zaranžovala a upsala syndikovaný úvěr konsorciu investorů na koupi 100% podílu ve společnosti Radiokomunikace a.s., a podílu 39,23 % ve společnosti T- Mobile Czech Republic a.s.

Všeobecná syndikace byla ukončena 18. ledna 2007

Praha, 8. března 2007 - V listopadu 2006 odkoupilo konsorcium investorů, zahrnující společnosti Lehman Brothers Private Equity, Mid Europa Partners LLP a Al Bateen Investment Company LLC, od společnosti Bivideon B.V. podíly ve dvou telekomunikačních společnostech v České republice:

  • 100% podíl ve společnosti Radiokomunikace a.s., největšího poskytovatele přenosových služeb pro analogové televizní  a rozhlasové vysílání a alternativního poskytovatele telekomunikačních služeb
  • podíl 39,23 % ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., vedoucího českého GSM operátora 

ING Wholesale Banking (mandátovaný vedoucí aranžér, „bookrunner“ a výhradní koordinátor) zaranžovala a upsala prozatímní úvěr skládající se ze seniorních úvěrů v celkové výši 625 miliónů eur, revolvingového úvěru ve výši 565 miliónů korun a mezaninového úvěru ve výši 125 miliónů eur. Před všeobecnou syndikací se k financování připojily banky Unicredit Markets & Investment Banking, jednající prostřednictvím společností Bank Austria Creditanstalt AG (mandátovaný vedoucí aranžér a “bookrunner“) a Banca Intesa (mandátovaný vedoucí aranžér).

Tato transakce byla do dnešního dne největší úvěrem financovanou akvizicí („leveraged buy-out“) ve střední a východní Evropě. Obecná syndikace byla zahájena 25. října 2006 a byla velmi úspěšná, jelikož poptávka bank pozvaných do syndikátu výrazně převýšila nabídku ve všech tranších.

Mezaninový úvěr byl v důsledku značného zájmu zvýšen na 170 miliónů eur. Kromě toho byly v reakci na značnou poptávku sníženy marže mezaninového úvěru a jedné ze seniorních tranší. Toto byl první případ změny ceny a struktury v reakci na zájem trhu v tomtu typu syndikovaného financování ve střední a východní Evropě.

Všeobecná syndikace byla ukončena 18. ledna  2007, kdy se k mandátovaným vedoucím aranžérům připojily tyto banky:

Hlavní vedoucí aranžéři:
Calyon
Citibank a.s.
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
RZB Group
Vedoucí aranžéři:
Československá obchodní banka, a.s./KBC Bank NV
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Dexia Crédit Local
GE Commercial Finance
SG CORPORATE INVESTMENT BANKING
Aranžéři:
Bawag Bank CZ a.s.
Fortis
HSH NORDBANK AG, COPENHAGEN BRANCH
Investkredit Bank AG

Kromě zmíněných bank se na úvěrech podílelo 23 institucionálních investorů.

Po zvýšení objemu mezaninového úvěru odpovídají seniorní úvěry 3,0x EBITDA za rok 2005. Celkový objem financování, včetně mezaninového úvěru, odpovídá 3,8x EBITDA za rok 2005. Podíl prostředků investorů činí 40 procent. Seniorní úvěry mají pětiletou splatnost, mezaninový úvěr je sedmiletý.

Společnost Radiokomunikace a.s. je jedničkou na trhu televizních a rozhlasových vysílacích služeb v České republice, s tržním podílem asi 97 procent. Kromě toho poskytuje společnost alternativní telekomunikační služby v oblasti pevných linek (49 % celkových tržeb v roce 2005). Díky svému celostátnímu pokrytí je druhým největším českým alternativním operátorem. Tržby za rok 2005 činily 81,5 miliónu eur a EBITDA dosáhla 36,9 miliónu eur.

T–Mobile Czech Republic a.s. je spolu se společností Telefónica O2 jedničkou na českém trhu mobilních služeb (každá společnost má tržní podíl 41 %). Tržby T-Mobile Czech Republic a.s. činily v roce 2005 činily 1012,7 miliónu eur a EBITDA dosáhla 432,2 miliónu eur.

Společnost Lehman Brothers se dlouhodobě zabývá investicemi typu „private equity“ s celkovými aktivy ve správě přesahujícími 16 miliard dolarů. Mid Europa je jedním z největších „private equity“ fondů ve střední a východní Evropě s finančními prostředky ve správě ve výši více než 1,1 miliardy eur. Al Bateen je rodinná investiční firma se sídlem v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech, která cíleně diverzifikuje své portfolio v rámci celé Evropy.

Původní anglická tisková zpráva ke stažení ZDE.

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. Byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2005 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 50 miliard korun. ING Wholesale Banking  je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 60 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 60 zemích. S více než 115 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

Kontakty:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager        
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, 602 204 835            
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
www.ing.cz                                              

Stance Communications, s.r.o.
Dana Řezníková

Account Director 
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: 224 810 809, 602 141 313
E-mail: dana.reznikova@stance.cz
www.stance.cz