Inovační produkty nositeli růstu


GfK globální data vztahující se k trhům se spotřební elektronikou, IT a telekomunikační technologií 

Z výsledků průběžného průzkumu, který společnost GfK Retail and Technology uskutečnila ve více než 80 zemích, vyplývá, že ani světová krize nezastavila růst trhu se spotřební elektronikou, audio/video spotřebiči, fotografickými potřebami a telekomunikačními technologiemi. V roce 2009 spotřebitelé za tyto produkty utratí o 2 % více, přičemž celkové globální výdaje byly pro tento rok předpovězeny na 494 miliard EUR (706 miliard USD).


Japonsko je v současnosti díky 8% růstu obratu nejvíce expandující zemí, následují Afrika s 6% a Čína s 5% růstem. V severní Americe se očekává 3% a v Evropě 5% pokles.

Kontinuálnímu růstu se těší rovněž tři největší produktové kategorie. Mobilní telefony a televizory vzrostly co do hodnoty o 4 %, zatímco osobní počítače o 2 %. U každé z těchto kategorií, které dohromady pokrývají 78 % celkového trhu, platí, že inovace je hlavním nositelem růstu. Tento fakt potvrzují nové produkty, jako například telefony smart phones, televize s plochou obrazovkou a notebooky.

I menší produktové skupiny se pozitivně podílely na celkovém rozvoji. Například celosvětový objem odbytu Blu-ray přehrávačů by měl dle předpovědi na tento rok vzrůst o 117 %, zatímco prodej přenosných navigačních zařízení by se měl zvýšit o 17 %.

Spotřební elektronika v Evropě

Evropští spotřebitelé utratí v roce 2009 za spotřební elektroniku zhruba o 11 % méně. Kromě celkového ekonomického ovzduší je jedním z hlavních důvodů tohoto vývoje i negativní trend v obratu televizorů s plochými obrazovkami, které byly dříve klíčovým pilířem růstu. Tento vývoj je důsledkem rapidního propadu v průměrných cenách, který převažuje současný nárůst objemu. Ani velice povzbudivý tříciferný růst v oblasti  Blu-ray přehrávačů nestačí vyvážit klesající obrat v segmentu TV.

Celkově 50 % obratu bylo v první části roku dosaženo ve třech největších západoevropských státech. Na Německo připadá největší 9% podíl, následuje Velká Británie s 16 % a Francie s 15 %. Na zbytku se podílí dalších 24 evropských zemí, pro které GfK Retail and Technology provádí pravidelný sběr dat.

V Evropě, která je založená na euru, je současný celkový vývoj obratu ovlivněn negativními působením směnného kurzu britských a východoevropských trhů. Následující graf ukazuje vývoj v jednotlivých zemích, uspořádaných podle účinků směnného kurzu.

Graf znázorňující obrat u spotřební elektroniky dle jednotlivých evropskych zemí naleznete ZDE.

GfK pro rok 2009 prognózuje, že celkový obrat spotřební elektroniky dosáhne částky zhruba 54 miliard EUR.

Televizory: další růst poptávky

Stejně jako v předchozích letech televizory i nadále zůstávají jedním z klíčových nositelů růstu co do počtu prodaných jednotek. Poptávka se nadále zvýšila o 25 %, v závislosti na neustálém tlaku na ceny se však obrat snížil o 7 %.

Jedním z důvodů je přetrvávající napjatá ekonomická situace v řadě zemí stejně jako vysoký růst v první polovině roku 2008 charakterizovaný extrémně vysokým obratem, který byl důsledkem Mistrovství Evropy ve fotbale.

Zatímco klasické televizory (CRT) nehrají v současné době již téměř žádnou roli, na plazmové televizory se vydává jedno euro z každých osmi.  LCD televizorům patří lví 88% podíl na obratu. Obzvláště významný vzrůst zaznamenaly produkty s velkými obrazovkami o velikosti 37 palců a více. Obrazovky o rozměru 32 palců zůstávají i nadále nejoblíbenějším artiklem, který si vybral jeden ze tří zákazníků. Vzhledem k těmto trendům GfK pro rok 2009 prognózuje pro Evropu odbyt 43,5 miliónů LCD a 4,3 miliónů plazmových televizorů.

Popularita Full HD televizorů se neustále zvyšuje. V současné době představují 49 % prodeje  LCD televizorů a 23 % prodeje plazmových televizorů.

Průměrné výdaje na televizory v první polovině 2009 poklesly na něco málo pod 600 EUR.  Pokles se projevil také v rámci segmentů s podobnými produktovými charakteristikami. Například v případě 37 palcových LCD televizorů a 50 palcových plazmových televizorů, kdy každá z těchto skupin zaznamenala 20% ztráty.

Do budoucna bude zákaznická poptávka a tedy i cenová stabilizace záviset na úspěchu nových vlastností, jako například technologie podsvícení LED a 200Hz frekvence.

DVD přehrávače a rekordéry: Blu-ray přehrávače vzpruhou trhu

Význam evropského trhu s DVD přehrávači a rekordéry se neustále zmenšuje. V první polovině roku počet prodaných jednotek poklesl o 13 % a tržba se propadla o celých 20 %.

Trh s klasickými DVD přehrávači zaznamenal pokles o 14 % co do počtu prodeje jednotek a 25% propad obratu. Tyto ztráty se částečně vyrovnaly silným růstem prodeje Blu-ray přehrávačů, který se v první polovině 2009 zčtyřnásobil v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Avšak následkem prudkého pádu cen (na v průměru 252 EUR mezi lednem a červnem 2009) byl růst tržeb Blu-ray přehrávačů méně markantní. I tak ovšem číslo +147 % naznačuje velice pozitivní vývoj.  Blu-ray přehrávače v současné době pokrývají jednu třetinu prodeje všech DVD přehrávačů v Evropě.  Prodej DVD rekordérů poklesl o 32 %, což znamená, že tato produktová kategorie nyní zaujímá pouhých 41 % z celkového DVD hardware sektoru.

Pro rok 2009 GfK prognózuje odbyt 18,7 milionů klasických domácích DVD přehrávačů, 2,1 milionů Blu-ray přehrávačů a 4,6 milionů DVD rekordérů.

Kamkordéry: HD technologie nositelem růstu

V první polovině roku poklesl počet kamkordérů prodaných v Evropě o 16 %. Vytrvalý tlak na ceny zároveň vedl k 27% poklesu obratu.  Avšak i na tomto trhu můžeme zaznamenat pozitivní vývoj díky kamkordérům s vysokým rozlišením (HD), které se těší 80% nárůstu objemu a 22% růstu obratu.  HD výrobky nyní tvoří 40 % celkového obratu kamkordérů. Jeden z pěti prodaných kamkordérů je HD produktem. Co se formátů týče, nejlépe prodávaným artiklem jsou čipové kamkordéry, které nahrávají na paměťové karty se zařízením  flash memory ve vysokém či standardním rozlišení.

Každý třetí využívá výměnné paměťové karty. GfK očekává, že v roce 2009 bude prodáno 4,9 milionů kamkordérů.

Hi-fi/domácí kino systémy: obrat u inovačních produktů

V prvním pololetí tohoto roku poptávka po Hi-fi systémech a domácích kinech poklesla v Evropě o 11 %, a to jak v rámci objemu, tak i v tržbě.

Objevují se však některé pozitivní signály: silnému růstu se těší nové produktové koncepty, jako například plně vybavené audio systémy s MP3/MP4 dokovacími stanicemi, efektové reproduktory a internetová rádia. U těchto produktů se tržby v porovnání s první polovinou roku 2008 zdvojnásobily a dosahují nyní  13 % celkových tržeb domácích audio produktů.

Taktéž Dolby Digital přijímače s mírným 1% vzrůstem obratu vzdorují negativnímu trendu. Vzrůst prodeje zaznamenaly obzvláště produkty v cenové relaci nad 600 EUR, které nyní tvoří 46 % celkových tržeb všech přijímačů.

Přenosné audio přístroje: poptávka po přídavných funkcích

Trh s přenosnými audio přístroji zaznamenal pokles prodeje. V první polovině roku se počet prodaných jednotek snížil o 11 % a tržba se propadla o 16 %. Tato situace může být připsána na vrub určité saturaci evropského trhu s MP3 a MP4 přístroji. Rádia s budíkem i bez něj jsou jedinou produktovou skupinou, která se rozvíjí konzistentně a v některých zemích dokonce pozitivně.  Zatímco první kategorie těží obzvláště z rozvoje iPod dokovacích funkcí, druhá kategorie byla posílena internetovým rádiem.

GfK očekává, že MP3/MP4 přehrávače v roce 2009 dosáhnou 38,1 milionového objemu prodeje. Vysoká penetrace MP3/MP4 přehrávačů také do budoucna pozitivně ovlivní prodej MP3/MP4 příslušenství, jako například nabíječek či FM vysílačů.

Graf znázorňující rozvoj sortimentu v Evropě u spotřební elektroniky naleznete ZDE.

Autoelektronika: multimediální zařízení se těší růstu

Trh s autoelektronikou trpí současnou ekonomickou situací. Obrat v prodeji autorádií, navigačních systémů a multimediálních zřízení se v první polovině 2009 meziročně propadl o 25 %.

Objem prodeje přenosných navigačních systémů poklesl o 9 % a průměrná cena klesla o 20 % na 163 EUR. Vysoce atraktivní funkce, jako například 3D grafika, realistická vizualizace křižovatek a aktuální dopravní informace, napomohly do určité míry ztlumit značný tlak na ceny. GfK očekává, že prodej přenosných navigačních zařízení na konci roku 2009 dosáhne 16,5 milionů.

V segmentu auto audio zákazníci stále více vyhledávají produkty s vylepšenými vlastnostmi. iPod a USB připojení spolu s technologií Bluetooth patří k nejoblíbenějším funkcím. Avšak ani jim se nepodařilo zabránit 17% úbytku prodaných jednotek a 24% poklesu celkového obratu.

Pozitivnímu vývoji se těší drahé produkty. Poptávka po multimediálních monitorech (některé z nich disponují navigačními funkcemi) zaznamenala 7% nárůst objemu. Tento vývoj potvrzuje stálý zájem o integrovanou multimediální autoelektroniku a ukazuje, že zákazníci se nebrání velkým výdajům a jsou ochotni investovat zhruba 570 EUR (950 EUR v případě zařízení s navigačními funkcemi).

Paměťová média: stabilní sub-trh

Poptávka po optických paměťových médiích (prázdné CD a DVD) prudce klesá s tím, jak alternativní paměťové produkty zaplavují trh, např. HDD rekordéry, streamingové produkty, video a hudební spotřebiče s Bluetooth, USB připojení či přímé připojení k MP3/MP4 přehrávačům. V první polovině 2009 poklesl prodej prázdných DVD v Evropě o 12 %, zatímco prodej prázdných CD se propadl o 20 %.

Současně se zvýšil prodej USB flash disků a flash paměťových karet, a to v prvním případě o 33 % a ve druhém o 13 %. Zatímco druhá polovina roku 2008 se vyznačovala prudkým propadem cen a naopak vzrůstem paměťové kapacity, v první polovině 2009 se situace poněkud stabilizovala.
 
Pro další informace prosím kontaktujte Jürgena Boyny, tel.: +49 911 395 2325, juergen.boyny@gfk.com, popřípadě navštivte naší kancelář na veletrhu IFA, který se koná v Berlíně mezi 5. a 9. zářím 2009 (VIP Room 2, Grosser Stern).


Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk