Inteligentní řídicí systémy od ELTODO snižují nehodovost a zvyšují plynulost dopravy pro bezpečný návrat z dovolené

Praha, 13. srpna 2014 – Bezpečnost a plynulost dopravy je na prvním místě nejen v době, kdy prázdninové cestování v čase letních dovolených významně zvyšuje nároky na dopravu, ale i během celého roku. Neustálý nárůst požadavků na mobilitu klade velké nároky na kapacitu komunikací. Aby bylo řízení dopravy ve městě i mimo něj co nejefektivnější, využívají se k němu telematické systémy nebo tzv. inteligentní řídicí systémy, kterými se společnost ELTODO zabývá již od svého vzniku v roce 1991.

Ke zvýšení plynulosti dopravy na dálnicích ELTODO instaluje mimo jiné proměnné dopravní značení. Řidiči se s ním mohou setkat v podobě umístění na portálech, které tvoří takzvaný systém liniového řízení dopravy a v současné době jsou osazené na příjezdu do Prahy na D1 a na Pražském okruhu. Tento systém byl na zmíněných místech použit vůbec poprvé v ČR, a podle výzkumů, které byly provedeny v Německu a v dalších zemích, kde je systém již vybudován, přináší zvýšení plynulosti dopravy. Navíc díky snížení rychlosti i eliminaci tzv. efektu „stop and go“ přispívá ke snižování potenciálních nehodových situací.

Ve městech se k zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy využívají světelně signalizační zařízení (SSZ). Kromě toho, že zvyšují bezpečnost chodců na přechodech a přispívají ke snížení množství kolizních a nehodových situací na velkých či nepřehledných křižovatkách, přinášejí díky instalaci efektivního dynamického řízení i zvýšení kapacity křižovatek o 10 až 20 % v závislosti na konkrétní lokalitě. Další změna úrovně kvality řízení dopravy vyplývá z nasazení preference MHD na světelně řízených křižovatkách, díky které se zvyšuje i komfort přepravy cestujících a efektivita spotřeby energie dopravních prostředků.

„Příkladem řešení pro efektivní řízení dopravy v reálném čase je Pražská dopravní ústředna, jejíž servis zajišťuje společnost ELTODO. Volbou vhodných řídicích zásahů lze reagovat na aktuální dopravní situaci. V praxi to znamená, že v ústředně je buď přítomen dispečer, který sleduje dopravu a za pomoci dohledových kamer vyhodnocuje dopravní situace a vybírá příslušné předdefinované dopravní stavy, nebo je systém nastaven tak, aby v reálném čase sám automaticky reagoval na danou dopravní situaci. To je třeba případ adaptivního systému řízení dopravy v oblasti Smíchova na Praze 5. Bez dopravní ústředny by vzdálené řízení a reakce na dopravu vůbec nebyla možná,“ vysvětluje Stanislav Stejskal, generální ředitel společnosti ELTODO.

V nedávné době byl zprovozněn další systém, na němž se ELTODO podílelo a který výrazně přispěje ke zkvalitnění dopravy v Praze. Jedná se o komplexní telematický dohledový systém (KTDS), který nyní umožňuje neustálou automatickou kontrolu nad klíčovými úseky komunikací na celém území hlavního města prostřednictvím celkem 32 otočných dohledových kamer. Kromě toho provádí řadu telematických funkcí, jako je počítání a klasifikace vozidel, detekce incidentů, výpočty dojezdových dob mezi zvolenými body apod.

Informace pro média:

O skupině ELTODO
Skupina ELTODO byla založena v roce 1991 a je komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky. Zaměřuje se na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, dopravní infrastruktura, veřejné osvětlení, a ve stále větší míře i na moderní obory, například na telekomunikace, developerské projekty nebo řízení inteligentních budov. Jejími hlavními trhy jsou Česká republika a Slovensko, skupina ale působí také v Rusku a na Ukrajině. Základ její struktury tvoří společnosti ELTODO, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., KH Servis, a.s. a Vegacom, a.s.
www.eltodo.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz