Interní audit Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je na špičkové mezinárodní úrovni

Vnitřní kontrola všech pracovních procesů a úkonů probíhajících na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje je přísnější než ukládá zákon a na profesionální úrovni mezinárodních rozměrů. Interní auditoři přitom vždy postupují v souladu s etickým kodexem založeným na důvěře a spolehlivosti. Dokládá to certifikát, který dnes (15. 4.) od zástupců jedné z nejvýznamnějších světových auditorských společnosti Ernst & Young převzal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

„Certifikát je dokladem toho, že jsme interní audit povýšili na mezinárodní úroveň, což je vizitka úřadu 21. století. Fakt, že jsme si sami nastavili přísnější pravidla pro vnitřní kontrolu, než ukládá zákon, může na první pohled vypadat, že jsme „papežštější než papež“, nicméně ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. Interní audit nám totiž poskytuje cennou zpětnou vazbu, která přispívá ke zkvalitnění všech podstatných procesů v naší organizace. Krajský úřad tak funguje jako vysoce profesionální, spolehlivá organizace veřejné služby,“ uvedl ředitel Krajského úřadu MSK Tomáš Kotyza.

„Interní audit je na krajském úřadu na profesionální úrovni, dobře zvládá hlavní úkoly, rozumí širokému spektru činností a je respektován a pozitivně hodnocen vedením krajského úřadu. V souladu s moderním pojetím interního auditu se silně zaměřuje na konzultační rovinu a má tak vysoký potenciál pro další využití pro potřeby vedení krajského úřadu,“ sdělil zástupce společnosti Ernst & Young Tomáš Pivoňka, který hodnocení kvality prováděl.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz