Investície do fondov Pioneer Investments sú teraz lacnejšie

Slovenskí investori do luxemburských fondov Pioneer Investments zaplatia od 10. marca 2014 s platnosťou nového cenníka nižšie vstupné poplatky. Investičná skupina tak vychádza v ústrety všetkým svojim súčasným aj novým klientom a distribútorom.

Podľa vzoru Českej republiky sme sa rozhodli pre novú kategorizáciu, ktorá znamená zníženie vstupných poplatkov pri všetkých typoch fondov, predovšetkým pri dlhopisových. Veríme, že aj nové rozdelenie do pásiem, v ktorých s rastúcimi investíciami poplatky klesajú, zvýši záujem občanov o investovanie a otvorí im cestu k zaujímavému zhodnocovaniu úspor,“ uviedol Miroslav Ovčarik, Country Manager Pioneer Investments SK.

Čím viac klientov do fondov investuje, tým nižší vstupný poplatok zaplatia. Pre určenie pásma a stanovenie výšky poplatku je pritom rozhodujúca momentálna hodnota aktív podielnika vo všetkých luxemburských fondoch Pioneer Investments. Pôvodne bola sadzba poplatkov jednotná pre každú kategóriu, napríklad pri akciových fondoch to bolo 5 %, bez ohľadu na výšku aktív klienta. Po novom je maximálny vstupný poplatok pri akciových fondoch 3,75 % a s výškou objemu investícií klienta postupne klesá.

Nákupné a vstupné poplatky luxemburských fondov Pioneer Invesments SK

Viac informácií nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR  www.pioneerinvestments.sk.

 

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 171,4 miliárd EUR (k 31. 12. 2013). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz