Jak definuje nový občanský zákoník průměrně rozumného člověka? I na to se ptali studenti při přednáškách TaylorWessing e|n|w|c advokáti

Jaký je rozdíl mezi závětí a dědickou smlouvou? Jaká je přiměřená obrana proti vniknutí zvířete na cizí pozemek? A jak vůbec nový občanský zákoník definuje průměrně rozumného člověka? I na to se ptali studenti Gymnázia Nad Kavalírkou a Gymnázia Nad Alejí během přednášek, které pro ně v rámci vzdělávacího projektu „Právní akademie: Občanské právo snadno a rychle“ uspořádali pracovníci mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Advokátka Mgr. Iva Gráczová z TaylorWessing e|n|w|c advokáti, která obě přednášky vedla, studenty nejprve krátce uvedla do historie rekodifikací soukromého práva v Čechách a následně jim na praktických příkladech předvedla, jaké konkrétní změny se v oblasti rodinného, dědického či závazkového práva v nové úpravě objevují. Studenti se například seznámili s tím, že nová legislativa upřednostňuje zájmy jednotlivce, chrání slabší smluvní strany a umožňuje větší smluvní volnost.

Studenti se dozvěděli, že svéprávnými se mohou stát za určitých okolností i dříve než v 18 letech. Například začít podnikat nebo pronajmout si byt mohou již o dva roky dříve, pokud soud svéprávnost člověku přizná. Počítá se zároveň s tím, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka, tedy je nadána tím, čemu se běžně říká zdravý selský rozum,” vysvětluje Mgr. Iva Gráczová, advokátka z TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Studenti se také živě zajímali o dědické právo. Zaujalo je, že závěť má přednost před děděním ze zákona, ale musí existovat v originále, a že dědická smlouva je narozdíl od závěti závazná pro obě strany, tudíž ji nelze jednostranně měnit nebo zrušit. Diskuze probíhala také nad sousedskými spory při vniknutí domácích mazlíčků na cizí pozemek. Majitelé nesmí chovaným zvířatům umožnit vstup na sousedův pozemek, ale pokud k tomu dojde a zvíře způsobí škodu, může vlastník pozemku požadovat po majiteli zvířete náhradu škody,“ uzavírá Iva Gráczová.

Studentům dále doporučila, aby veškeré smlouvy uzavírali písemně a před podpisem si je pečlivě prostudovali. Na závěr jim také zdůraznila, že v současné době je pro jejich budoucí kariéru velice důležité studovat nejméně dva cizí jazyky a aktivně vyhledávat možnosti zahraničních stáží.

Cílem projektu „Právní akademie: Občanské právo snadno a rychle“ je seznámit studenty interaktivní a poutavou formou s nejvýznamnějšími změnami, které přinesl nový občanský zákoník v oblasti rodinného, dědického či závazkového práva. Bezplatné přednášky na vybraných středních školách v České republice pořádá kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti od října 2013. Její zástupci již navštívili například Rakouské gymnázium v Praze, The English College in Prague, Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, Gymnázium Jana Nerudy v Praze, Gymnázium U Libeňského zámku nebo Gymnázium Budějovická.

Informace pro média:

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům
v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.

Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující
k vedoucímu postavení na trhu:

• Technologie, média a komunikace
• Zdravotnictví
• Energetika a životní prostředí
• Finanční instituce a služby

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové společnosti. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 24 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového
a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

www.taylorwessing.com

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz