Jak léčíme chřipku a nachlazení?


Výsledky průzkumu společnosti GfK Czech

Praha, 15. března 2010 – V polovině února provedla společnost GfK Czech na vlastní náklady šetření, v němž zjišťovala, jak zavedení tří dnů bez nemocenské ovlivnilo způsob léčby u onemocnění typu chřipka, viróza, lehké nachlazení. 

Ke změně ve způsobu léčby došlo u třetiny obyvatel (34 %). Dotčená část veřejnosti před zavedením změny v nemocenské podle svého sdělení mnohem méně často volila samoléčbu a pokračovala v docházce do zaměstnání (dříve 19 %, nyní 41 %). Asi každý druhý (49 %) z těch, kteří se cítí změnou ovlivněni, dříve navštěvoval lékaře a nechával se uznat práce neschopným, což nyní činí pouze každý desátý (10 %).

K ovlivněným patří lidé nejrůznějších sociálně-demografických kategorií. Statisticky významně (vzhledem ke svému zastoupení v populaci) to jsou lidé v nejproduktivnější fázi životního cyklu (20 - 49 let věku). Především středoškolsky vzdělaní s maturitou, manažeři, odborníci, OSVČ, podnikatelé a kvalifikovaní dělníci a mistři. K samoléčbě častěji než dříve přistupují živitelé rodin, zejména z domácností se závislými dětmi a se středními příjmy.

Obvyklé způsoby léčení chřipky či virózy

Nejčastěji, v plných 42 % případů, respondenti uváděli, že tato onemocnění léčí sami bez pomoci lékaře, přičemž dále docházejí do školy či zaměstnání. Pro neschopenku k lékaři si dojde každý pátý občan a každý šestý si vezme na pár dní dovolenou a uchýlí se k samoléčbě. Každý osmý si pak vyžádá od lékaře recept a dál dochází do zaměstnání.

Odborníci, podnikatelé a OSVČ se nejčastěji léčí sami a dál docházejí do práce. K dovolené se samoléčbou sáhnou obvykle plně zaměstnaní řadoví nemanuální zaměstnanci a lidé s vyššími příjmy. K vyzvednutí receptu u lékaře s následným doléčováním v práci přistupují nejčastěji kvalifikovaní dělníci a zaměstnanci s vyššími a středními příjmy. Neschopnost si nechávají od lékaře napsat studenti a žáci.

Reakce na onemocnění typu chřipka, viróza či lehké nachlazení – před a po zavedení 3 dnů bez nemocenské můžete vidět ZDE.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz , www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com .

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk