Jak se prokazuje dobrá víra a kolik paragrafů má nový občanský zákoník? I to se dozvěděli studenti na přednášce právní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Musejí se manželé vzájemně informovat o svých příjmech? Lze dnes něčím podmínit závěť a je možné osvojit zletilého? A jaké další novinky přinesl nový občanský zákoník? I to se dozvěděli studenti Gymnázia Nad Štolou při přednášce, kterou pro ně v rámci vzdělávacího projektu „Právní akademie: Občanské právo snadno
a rychle
“ uspořádali právníci z mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti. 

Zkušený právník a partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti JUDr. Aleš Linhart, PhD., studentům interaktivní formou představil nejdůležitější změny, které v lednu 2014 přineslo více než 3000 paragrafů nového občanského zákoníku. Krátce je uvedl do jeho historie a na praktických příkladech je seznámil s novinkami v oblasti rodinného, smluvního, obchodního či dědického práva. Studenti se tak například dozvěděli, že manželé musejí brát při svém rozhodování ohledy na ostatní členy rodiny a informovat se vzájemně o své finanční situaci.

Byli obeznámeni také s tím, že zákon více chrání dobrou víru toho, kdo si zakoupil odcizenou věc. Pokud ji zaplatil a získal v dobré víře a neprokáže-li se do tří let od nabytí pravý vlastník, stává se kupec jejím vlastníkem. „Studenty zaujalo, že v závěti mohou být uvedeny různé podmínky, tedy že lze například určit, že jim dědictví připadne až po ukončení studia. Překvapil je i fakt, že je možné osvojit zletilého člověka,“ podotýká Aleš Linhart.

Součástí přednášky byl také jednoduchý znalostní kvíz, jehož účelem nebylo otestovat konkrétní znalost práva, ale prověřit obecný právní rozhled středoškoláků. „Příjemně mě překvapilo, jak dobře byli studenti informováni o českém právu. Věděli, v jakém právním odvětví se pohybují jednotlivé kauzy, zda se jedná o trestní či správní řízení, a jaké situace by řešil ústavní soud. Je vidět, že se zajímají o společenské dění a orientují se v aktuálních právních případech,“ uzavírá Aleš Linhart.

Přednáškou na Gymnáziu Nad Štolou se projekt advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti přehoupl do svého druhého ročníku. Bezplatné přednášky na vybraných středních školách v České republice firma pořádá už od října 2013. Dosud se jich uskutečnilo celkem 11, a to za účasti bezmála 500 studentů. Zástupci kanceláře již navštívili například Rakouské gymnázium v Praze, The English College in Prague, Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, Gymnázium Jana Nerudy v Praze, Gymnázium U Libeňského zámku, Gymnázium Budějovická, Gymnázium Nad Alejí nebo Gymnázium Nad Kavalírkou.

  

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích.
K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.
Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu:

•         Technologie, média a komunikace

•         Zdravotnictví

•         Energetika a životní prostředí

•         Finanční instituce a služby


V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové společnosti. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 26 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

www.taylorwessing.com 

 
Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Šafář
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 725 837 673
E-mail: ondrej.safar@stance.cz