Janáček se stal prokuristou slovenské KŠD ŠŤOVÍČEK

PRAHA, 17. prosince 2007 – Prokuristou společnosti KŠD ŠŤOVÍČEK advokátska kancelária, s.r.o. byl jmenován Mgr. Jaroslav Janáček (29).

Jaroslav Janáček pracuje v KŠD ŠŤOVÍČEK (KŠD) čtyři roky. Ve slovenské pobočce KŠD ŠŤOVÍČEK, která byla založena před dvěma lety, působí jako hlavní advokát a prokurista se zvláštní plnou mocí ke všem právním úkonům souvisejícím s chodem pobočky. Letos v říjnu se zároveň stal usazeným euroadvokátem  v SR.

Jaroslav Janáček vystudoval právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Mezi jeho záliby patří squash, fotbal a golf. Janáček je svobodný. 

Tisková zpráva ve slovenštině

Informace pro média:

O KŠD Šťovíček, v. o. s.
KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. (dříve Klein Šubrt Došková advokátní kancelář, v.o.s.) se řadí mezi renomované advokátní kanceláře působící v České republice. Advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK poskytuje komplexní právní poradenství a služby v právních oblastech  jako například bankovní sektor, finanční a pojišťovací služby, stavební průmysl, letecký průmysl, automobilový průmysl, environmentální sektor, těžké a lehké strojírenství, vodárenství, telekomunikace, farmaceutický průmysl a v neposlední řadě též veřejný sektor. Ačkoli se právníci advokátní kanceláře KŠD ŠŤOVÍČEK zaměřují zejména na výše uvedené oblasti, jsou připraveni poskytovat právní služby rovněž v oblasti občanského, trestního, správního a pracovního práva nebo v řízení před soudy a orgány státní správy. Advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK se dlouhodobě zaměřuje na zastupování v mezinárodních rozhodčích řízeních. Účastní se realizace široké škály transakcí a poskytuje právní služby mnoha českým a zahraničním klientům. Mezi významné klienty patří Český olympijský výbor a společnost Česká olympijská a. s.  Advokátní kancelář  KŠD ŠŤOVÍČEK je členem evropského sdružení právních kanceláří Cyrus Ross International.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz