Jarní komunikační kampaň Volksbank CZ zvýšila povědomí o značce u firemních klientů o 8 p.b.

Praha, 18. července 2012 – Volksbank CZ realizovala od poloviny února do konce dubna 2012 marketingovou komunikační kampaň cílenou zejména na firemní klienty a podnikatele. U fi-remních klientů se díky ní zvýšilo povědomí o značce o 8 procentních bodů. Speciální microsite podnikani2012.cz věnovanou firemnímu financování během kampaně navštívilo rekordních 136 tisíc unikátních návštěvníků, což je více než osminásobek oproti loňské podzimní kampani.

„Po celou dobu trvání jarní reklamní kampaně jsme měřili její efekt a vnímání klienty i veřejností. Mohu konstatovat, že kampaň opravdu zaujala a vyvolala u veřejnosti pozitivní emoce a asociace spojené se značkou Volksbank. Vyobrazení našich klientů a sdělení jejich příběhů zapůsobilo obzvláště v regionech, kde jsou tito lidé známými osobnostmi,“ shrnula Renata Němcová Pixová, ředitelka mar-ketingu a komunikace Volksbank CZ, a dodala: „Opět se nám potvrdilo, že pokud je značka vidět, klienti se o ni zajímají, vyhledávají si o ní další informace a zahrnují ji do svých nákupních úvah. Reklama připravila dobrý základ, na kterém můžeme dále stavět.“

Téměř tříměsíční marketingová kampaň Volksbank CZ probíhala formou TV sponzoringu, internetové, tištěné a venkovní inzerce i reklamních sdělení na pobočkách. Hlavní cílovou skupinou kampaně byli firemní klienti i podnikatelé a mikrofirmy ze segmentů zemědělských a lékařských profesí.

I  přes intenzivní marketingovou komunikaci, kterou v jarním období vedla většina bank, mezi nimi Volksbank CZ nezapadla a podařilo se jí u firemní klientely zvýšit povědomí o značce o 8 procentních bodů oproti předchozímu sledovanému období. Při hodnocení marketingové kampaně Volksbank CZ klienti oceňovali zejména důvěryhodnost a srozumitelnost sdělení.  

Nebývale velký růst v poslední době zaznamenávají reklamní kampaně bank vedené přes internet. Tohoto trendu využila také Volksbank CZ a komunikovala prostřednictvím bannerů přes novinky.cz, ihned.cz, idnes.cz, nova.cz a další servery. Součástí jarní kampaně byla také speciální microsite podnikani2012.cz, která svým návštěvníkům nabídla užitečné informace ve formě stručné studie ma-pující české podnikatelské prostředí. „Díky masivní reklamní kampani na internetu se nám podařilo zvýšit návštěvnost microsite dosaženou během podzimní kampaně z 16 tisíc na 136 tisíc unikátních návštěvníků. Téměř 3,5 tisíce návštěvníků nově přistupovalo ze svých mobilních telefonů,“ přiblížil marketingový specialista Volksbank CZ Michal Pitucha.

Informace pro média:

Volksbank CZ, a.s.

Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní.

 

Pro více informací kontaktujte: