Jen GfK Czech disponuje oběma existujícími systémy pro marketingový výzkum formou Eye-tracking


GfK Czech rozšiřuje technologické zázemí v oblasti kvalitativního výzkumu. Díky nové oční kameře lze přesně testovat všechny myslitelné marketingové komunikační kanály. Oční kamera připojená k monitoru dokáže s mimořádnou přesností sledovat dráhu zraku a současně umožňuje automatické vyhodnocení dat. Testování vybraných komunikačních kanálů, např. webových stránek či TV spotů, se díky tomu podstatně zkracuje a zpřesňuje.

„Přesnost a rychlost je to, oč ve výzkumu běží. S novou oční kamerou se zvýšila spolehlivost získaných údajů a doba trvání výzkumu se zkrátila na polovinu,“ uvedl Ondřej Herink, vedoucí Kvalitativních služeb GfK Czech. „Technologie se naštěstí vyvíjejí a my už nemusíme dělat kompromisy. Nyní máme správný nástroj pro každý typ výzkumu. A navíc můžeme se stejnými náklady pracovat s větším vzorkem respondentů a získat tak spolehlivější data,“ dodal Ondřej Herink.

GfK Czech jako jediná na českém trhu nyní disponuje jak náhlavní (head-mounted) oční kamerou, vhodnou pro použití v terénu, tak i vzdálenou (remote) oční kamerou připojenou k monitoru, využívanou při testování ve studiu.

Deset let zkušeností odborníků z týmu GfK Eye-tracking s výzkumem v oblasti sledování dráhy zraku umožnilo rozvinout metodiky a nastavit benchmarking pro testování všech existujících marketingových komunikačních kanálů. Přidanou hodnotou je systém přehledných a velmi srozumitelných výstupů a závěrů, který GfK Czech svým klientům poskytuje.

„Možnosti vizualizace výstupů s novou oční kamerou předčily naše očekávání,“ řekl Ondřej Herink. „Kromě klasických teplotních map lze vytvořit i tzv. „negativ stránky“ ukazující „mrtvá“ místa s nulovou registrací. V tom vidíme největší přínos pro klienty – transparentní a na první pohled pochopitelné výstupy,“ doplnil Ondřej Herink.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group


GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz