Jen polovina rodičů ví, jak správně pečovat o zuby dětí v období výměny mléčného chrupu za stálý

Jak dalece rodiče znají pravidla pro péči o chrup dětí ve věku nad 6 let, prověřil výzkum, který si v rámci projektu Zdravý zoubek nebolí nechala zpracovat Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. Z výsledků vyplynulo, že jen polovina dotázaných je přesvědčena, že ví, jak správně dbát o ústní hygienu svých potomků v období výměny mléčného chrupu za stálý. Výzkum také odhalil, že rodiče často nedodržují preventivní opatření a nemají povědomí o infekčnosti zubního kazu.

50,6 % dotázaných odpovědělo, že ví, jak se správně starat o první zoubky dětí nad 6 let, zatímco 41,5 % si není svými vědomostmi v tomto ohledu zcela jisto. Úplnou neznalost přiznává jen 8 % dospělých. Poměr informovanosti na Moravě a v Čechách je přitom vyrovnaný (48,9 % v Čechách a 49,2 % na Moravě). Informace o péči o zuby rodiče čerpají nejčastěji od odborných lékařů (54,5 %), mnohem méně se spoléhají na internet, radu přátel či příbuzných nebo časopisy pro rodiče.

Výzkum se také zaměřil na zjištění povědomí dospělých o prevenci vzniku zubního kazu u dětí, které přesáhly 6 let věku. Znalostí a pravidelným dodržováním příslušných opatření si je jisto jen 22 % dotázaných, přičemž na Moravě je to 21,5 %, zatímco v Čechách 17 %. Naopak k nedodržování preventivních zásad se přiznalo 42 % (na Moravě 46,2 %, v Čechách o něco méně, 43,2 %) rodičů. „Jak jistě všichni víme, malým dětem se zoubky kazí velmi snadno. Mohou za to mikroorganismy v ústní dutině, které rozkládají cukry a mění je na kyseliny naleptávající zubní sklovinu. Kazům je ale snadné předejít. Zásady předcházení vzniku zubního kazu můžeme shrnout do základní ‚preventivní trojice‘, která zní: pravidelná hygiena dětských zubů a úst, omezení potravin a nápojů obsahujících cukr a vhodné používání fluoridů, zejména fluoridových past,“ vyjmenovává opatření, která by se měla dodržovat, MUDr. Tomáš Vodička, odborný garant projektu Zdravý zoubek nebolí.

Zásadu pravidelného čištění zubů dětí dvakrát denně dodržuje 47,2 % rodičů. O něco lépe jsou na tom dotazovaní na Moravě, kteří se tímto pravidlem řídili ve 49,2 % případů, zatímco rodiče v Čechách jen v 44,3 %. Téměř 20 % respondentů přiznalo, že svým dětem zuby pravidelně nečistili, a 33 % připouští, že občas pravidelnou hygienu úst dětí vynechali, zejména pokud bylo dítě nemocné.

Mezi rodiči nejčastěji jmenovaná preventivní opatření patří: omezení podávání sladkých nápojů a potravin, správný výběr hygienických pomůcek, dodržování pravidelné ústní hygieny a návštěvy lékaře. Dospělí si zároveň také uvědomují, že pro získání správných návyků by neměl být na dítě vyvíjen nepřiměřený tlak ze strany rodičů. Mezi odpověďmi se však téměř neobjevuje informace o nakažlivosti zubního kazu. „Zubní kaz je opravdu infekční, i když to dospělí často netuší. Je tedy přenosný z rodiče na dítě, a proto by se rodiče měli vyvarovat např. olizování lžičky dítěte,“ doplňuje důležité preventivní opatření Tomáš Vodička.

K posílení zubů mohou rodiče pravidelnou péči o chrup dětí v období mezi 6 a 12 rokem, kdy dochází k výměně mléčných zubů za stálé, doplnit o používání fluoridačních past, gelů, pěn či krémů. O typu a způsobu užívání přípravku je vhodné poradit se se zubním lékařem či dentální hygienistkou.

www.zdravyzoubekneboli.cz
http://www.facebook.com/Zdravyzoubekneboli

 
Call centrum
Každý pracovní den od 8 do 19 hodin na číslech 775 187 010 a 725 394 785.