Jižní Korea - Divadlo Changpa

Divadlo Changpa – Jižní Korea
Tadeusz Kantor – Vělopolí Vělopolí (Doodri,Doodri)
Divadlo DISK, neděle 28. června 2009, 20.30 hodin

Na jevišti jsou dveře, okno a neuspořádaně rozmístěné dřevěné židle. Scéna zobrazuje zemi, které říkáme domov. Dveře, okno a židle představují historické a ideologické události a jevy, které ovlivnily naše životy. Z tohoto hlediska je scéna místem, kde se sbíhají všechny „moje“ a „naše“ vzpomínky a oživují minulost. Vzpomínky jsou vždy neuspořádané a časem rozostřené. Panuje v nich chaos a to, co ukazují, není nikdy přesné. Vzpomínky jsou jen okamžiky v titěrným útržcích, které nikdy nevypoví vše, co  bylo kdysi. Proto budou vždycky romantické a zachováme si je v našich myslích jen jako střípky někdejších dojmů.

Divadlo Changpa bylo založeno roku 1998. Jeho název má dva významy. První z nich znamená „ničení pro tvoření“, neboli neustálou očistou moderního světa od zatuchlých konvencí dospět k vyjádření těch nejzákladnějších myšlenek. Jeho druhý, doslovný význam je „modré moře“. Moře se naopak zdá napohled klidné, pokojné. Nicméně pod jeho hladinou je obrovská energie, neexistuje tu žádná hranice, žádná lež.  Divadlo Changpa se snaží uvádět své hry na scénu s myslí stejně otevřenou jako je moře.

Hrají: Bark, Jong Geun; So, Hee Jeong; Kim, Tai Sung; Kim, Hyuk Jong; Han, Hyung Min; Hong, Seung Hyun; Oh, Jun Bum; Kim, Kwan Gyu; Na, Sua; Uoo, Young Min;
Režie: Seung Hoon Chai

verze pro tiskverze pro tisk