Jubilejné 5. kolokvium Pioneer Investments opäť privítalo laureáty Nobelovej ceny

Talianske Iseo v dňoch 14. - 15. septembra privítalo účastníkov už piateho ročníka Európskeho kolokvia skupiny Pioneer Investments. Ústrednou témou tohtoročného stretnutia bol súčasný rozpor medzi makro a mikroekonomickými ukazovateľmi vo svetle uplynulých aj súčasných svetových kríz. Pozvanie na diskusiu o aktuálnej problematike a príležitostiach globálnej ekonomickej scény opäť prijali poprední odborníci, medzi ktorými nechýbali laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalší významní svetoví ekonómovia.

Delegáti sa vo svojich príspevkoch zamýšľali nad kľúčovými výzvami, ktorým v súčasnosti čelia spoločnosti zaoberajúce sa správou aktív. V makroekonomickej oblasti sa zamerali najmä na príležitosti pre ďalší rozvoj tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík a na procesy nastavené v tých vyspelejších. Vo sfére mikroekonomickej sa potom bližšie venovali vplyvu ukazovateľov trhu práce na mieru úspor a správanie investorov a tiež možnostiam, ako by vývoj produktov, regulácia a tvorcovia národných politík mohli pomôcť obnoviť udržateľný ekonomický rámec najmä pre mladšie generácie."

"Cieľom kolokvií je vytvoriť trvalé diskusné fórum, ktoré bude prispievať k riešeniu kľúčových ekonomických výziev a príležitostí najbližších období. Som preto rád, že tohtoročné stretnutie umožnilo diskusiu aj nad tak pálčivým problémom, akým je prebiehajúca dlhová kríza v Európe," hovorí Roman Pospíšil, generálny riaditeľ spoločností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodáva: "Všetci si uvedomujeme, že táto kríza sa pomaly stáva svetovým problémom a môže mať výrazný dopad nielen na investičné odvetvia, ale aj na chod národných ekonomík, vrátane tej našej."

V rámci panelových diskusií a odborných seminárov potom hostia spoločne s vrcholnými predstaviteľmi skupiny Pioneer Investments diskutovali nad možnými východiskami a konkrétnejšími riešeniami pre dané oblasti.

Medzi účastníkmi, ktorí predniesli svoje príspevky v rámci tohtoročného kolokvia, patrili:

Robert Engle – laureát Nobelovej ceny pre rok 2003
Christopher A. Pissarides - laureát Nobelovej ceny pre rok 2010
Sir A. James Mirrlees - laureát Nobelovej ceny pre rok 1996

Marco Buti -  Generálny riaditeľ Úradu pre ekonomické a finančné záležitosti (DG ECFIN) v rámci Európskej komisie
Arrigo Sadun – Výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu (IMF)
Axel Boersch-Supan – Profesor makroekonómie a verejnej politiky na Max-Planck-Institute pre sociálne právo a sociálnu politiku v Mnichove 
Robert F. Wescott – poradca pre ekonómiu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a prezident spoločnosti Keybridge Research LLC

Partnerom skupiny Pioneer Investments pri organizácii tohto ekonomického fóra je ISEO, neziskové združenie založené profesorom Franco Modiglianim v roku 1998, ktorému dnes predsedá profesor Robert Solow, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu. Ten v súčasnosti vyučuje na Massachusetts Institute of Technology v Bostone.

Vybrané prezentácie odborníkov prednášajúcich na kolokviu nájdete TU.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments
je celosvetová investičná skupina, ktorá spravovala k 30. júnu 2011 aktíva v hodnote viac ako 178,103 miliárd EUR (zdroj: PGAM). Klientom, medzi ktorých patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta, skupina poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov, alternatívnych investícií a štrukturovaných produktov.

Skupina má viac ako 80 rokov skúseností s investovaním, na ktorých základe poskytuje klientom a partnerom vhodné investičné stratégie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretí najstarší fond v USA a odráža sa v ňom história skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalej správy peňazí a pomoci investorom s dosahovaním ich finančných cieľov. Z globálnych investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure a regionálnych centier vo Varšave a v Prahe je riadený vlastným investičným procesom metódou bottom-up. Ten je ďalej podporovaný interným fundamentálnym a kvantitatívnym výskumom. Cestou k dosahovaniu pridanej hodnoty sú skúsení portfólio manažéri, ktorí pracujú na optimalizácii výberu titulov a riadenia rizík.

Skupina Pioneer Investments má pobočky v 31 krajinách a pre klientov pracuje viac ako 2 100 špecialistov. Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jej dcérskych spoločností. PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz