Jubilejní 5. kolokvium Pioneer Investments opět přivítalo laureáty Nobelovy ceny

Italské Iseo ve dnech 14. – 15. září přivítalo účastníky již pátého ročníku Evropského kolokvia skupiny Pioneer Investments. Ústředním tématem letošního setkání byl současný rozpor mezi makro a mikroekonomickými ukazateli ve světle uplynulých i současných světových krizí. Pozvání k diskuzi o aktuální problematice a příležitostech globální ekonomické scény opět přijali přední odborníci, mezi nimiž nechyběli laureáti Nobelovy ceny za ekonomii a další významní světoví ekonomové.

Delegáti se ve svých příspěvcích zamýšleli nad klíčovými výzvami, kterým v současnosti čelí společnosti zabývající se správou aktiv. V makroekonomické oblasti se zaměřili zejména na příležitosti pro další rozvoj tzv. rozvíjejících se ekonomik a na procesy nastavené v těch vyspělejších. Ve sféře mikroekonomické se pak blíže věnovali vlivu ukazatelů trhu práce na míru úspor a chování investorů a také možnostem, jak by vývoj produktů, regulace a tvůrci národních politik mohli pomoci obnovit udržitelný ekonomický rámec zejména pro mladší generace.

„Cílem kolokvií je vytvořit trvalé diskusní fórum, které bude přispívat k řešení stěžejních ekonomických výzev a příležitostí nadcházejících období. Jsem proto potěšen, že letošní setkání umožnilo diskuzi i nad tak palčivým problémem, jakým je probíhající dluhová krize v Evropě,“ říká Roman Pospíšil, generální ředitel společností skupiny Pioneer Investments v ČR a SR a dodává: “všichni si uvědomujeme, že tato krize se pomalu stává světovým problémem a může mít výrazný dopad nejen na investiční odvětví, ale i na chod národních ekonomik, včetně té naší.“

V rámci panelových diskuzí a odborných seminářů pak hosté společně s vrcholnými představiteli skupiny Pioneer Investments diskutovali nad možnými východisky a konkrétnějšími řešeními pro dané oblasti.

Mezi účastníky, kteří přednesli své příspěvky v rámci letošního kolokvia, patřili:

Robert Engle – laureát Nobelovy ceny pro rok 2003
Christopher A. Pissarides - laureát Nobelovy ceny pro rok 2010
Sir A. James Mirrlees - laureát Nobelovy ceny pro rok 1996

Marco Buti -  Generální ředitel Úřadu pro ekonomické a finanční záležitosti (DG ECFIN) v rámci Evropské komise
Arrigo Sadun – Výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu (IMF)
Axel Boersch-Supan – Profesor makroekonomie a veřejné politiky na Max-Planck-Institute pro sociální právo a sociální politiku v Mnichově 
Robert F. Wescott – poradce pro ekonomii bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a prezident společnosti Keybridge Research LLC

Partnerem skupiny Pioneer Investments při organizaci tohoto ekonomického fóra je ISEO, neziskové sdružení založené profesorem Franco Modiglianim v roce 1998, jemuž dnes předsedá profesor Robert Solow, laureát Nobelovy ceny za ekonomii. Ten v současnosti vyučuje na Massachusetts Institute of Technology v Bostonu. 

Vybrané prezentace odborníků přednášejících na kolokviu naleznte ZDE.

Informace pro média:

O Pioneer Investments
Pioneer Investments
je celosvětová investiční skupina, která spravovala k 30. červnu 2011 aktiva v hodnotě více než 178,103 miliard EUR (zdroj: PGAM). Klientům, mezi něž patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa, skupina poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů.

Skupina má více než 80 let zkušeností s investováním, na jejichž základě poskytuje klientům a partnerům vhodné investiční strategie. Vlajkový fond skupiny – Pioneer Fund – je čtvrtý nejstarší fond v USA a odráží se v něm historie skupiny Pioneer Investments v oblasti trvalé správy peněz a pomoci investorům s dosahováním jejich finančních cílů. Z globálních investičních center v Dublinu, Miláně, Bostonu a Singapuru a regionálních center ve Varšavě a v Praze je řízen vlastní investiční proces metodou bottom-up. Ten je dále podporován interním fundamentálním a kvantitativním výzkumem. Cestou k dosažení přidané hodnoty jsou zkušení portfolio manažeři, kteří pracují na optimalizaci výběru titulů a řízení rizik.

Skupina Pioneer Investments má pobočky ve 31 zemích a pro klienty pracuje přes 2 100 specialistů. Pioneer Investments je obchodní název společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. (PGAM) a skupiny jejích dceřiných společností. PGAM je 100% dceřiná společnost společnosti UniCredit S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk