K seznámení pomůže Náhoda i její osobnostní test

Seznamovací a konzultační agentura Náhoda připravila pro své klienty test osobnosti. Ten mapuje čtyři hlavní fáze vztahu a pomůže tak klientovi ujasnit si, co je pro něj při hledání ideálního partnera důležité. Na tvorbě testu osobnosti agentury Náhoda se podílela vynikající odbornice na psychometrii Mgr. Barbora Daňková. Vychází z typologie MBTI, je praxí ověřen v českém prostředí a zohledňuje specifika tuzemských osobnostních typů. Test v elektronické podobě si mohou vyzkoušet všichni registrovaní klienti Náhody, kteří zaplatí základní poplatek 60 korun. 

„Řada lidí, se kterými se v naší kanceláři potkáváme, je k jakýmkoliv osobnostním testům skeptická a příliš nevěří v jejich důvěryhodnost a vypovídací hodnotu,“ říká Veronika Vintrová, majitelka agentury Náhoda a autorka její koncepce péče o zákazníka. „Zatímco výsledky testů při tomto stupni náročnosti sedí ze zhruba 65 %, u testu připraveného speciálně pro Náhodu je podle zpětné vazby od klientů jeho relevantnost nad  75 %. Jedná se totiž o individuálně vytvořený test zohledňující zvláštnosti české povahy a v tuzemském prostředí je také dlouhodobě testován,“ dodává Vinterová.

Test vznikl ve spolupráci s  Mgr. Barborou Daňkovou, jejíž doménou je právě tvorba osobnostních testů, a to především v oblasti manažerského rozvoje. Test agentury Náhoda vychází z typologie MBTI (Meyer-Briggs Type Indicator) a zohledňuje specifika českých osobnostních typů. Ve výsledcích se promítá charakter osobnosti dotazovaného ve čtyřech hlavních fázích seznamování – od prvního dojmu přes vzájemné seznámení a poznávání, následný rozvoj vztahu až po samotné soužití.

„Cílem dotazníku je, aby si osoba, která ho vyplnila naplno uvědomila to, co sama někde uvnitř tuší. Podívá se na sebe očima někoho jiného. Dotazník umožní kvalitní sebenáhled a je motivací k tomu sám sebe rozvíjet a pracovat s případnými riziky,“ uvádí Vinterová a dodává: „Výsledky by měly být především inspirací pro nový vztah a měly by odpovědět na otázky, které si lidé často kladou. To jim pomůže srovnat priority při hledání nového vztahu.“ Výsledky testu osobnosti si může klient nechat sám pro sebe, představit je potenciálním partnerům v rámci svého profilu na stránkách Náhody nebo je konzultovat se zkušeným koučem, jehož služby agentura Náhoda svým klientům nabízí.

Informace pro média:

Náhoda

Seznamovací agentura Náhoda vstoupila na trh v roce 2011 s jasnou myšlenkou. Je přesvědčena, že nalezení životního partnera nelze ani v dnešní době omezit na neosobní elektronické služby. Svým klientům poskytuje mimořádný servis osobních konzultací, které vedou k ujasnění jejich představ o budoucím vztahu. Nabízí odborné služby spojené s rozvojem osobnosti klienta z oblasti psychologie, koučování, fyzioterapie či změny image. Navíc se zaměřuje na individuální vyhledávání partnera z vlastní databáze či mimo ni a to vše se zárukou vysoké profesionality a absolutní diskrétnosti. Může pomoci i při následném vedení křehkého vztahu formou partnerského a manželského poradenství. Cílem Náhody je, aby každý klient odhalil své skutečné já, dobře se cítil a vyšel spolu s ní vstříc svému životnímu partnerovi.

www.nahoda.com

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tisk