Karel Hrubý, odborný konzultant AQUEL Credit

Karel Hrubý – životopis

Odborný konzultant

Karel Hrubý (*1964) zahájil svou kariéru v roce 1992 jako vedoucí obchodního oddělení v textilním podniku Vlněna. Poté působil po dobu deseti let ve společnosti Winterthur, penzijní fond, v niž se roku 1996 propracoval až na pozici jednoho ze členů představenstva.  Zkušenosti ve finančním poradenství získal v OVB Allfinanz a Generali PPF Life Insurance LLC. V období let 2006 až 2009 pak z funkce jednatele řídil společnost EFCON Consulting.

Od roku 2010 pracuje ve společnosti AQUEL Credit jako odborný konzultant a analytik. Má na starosti především výběr obchodních partnerů a komunikaci s nimi, harmonizaci legislativní oblasti a strategické poradenství vedení společnosti. Karel Hrubý vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.

Je ženatý a má jedno dítě. Plynně hovoří anglicky a rusky, pasivně ovládá německý jazyk. Mezi jeho záliby patří cestování, četba a golf.

verze pro stažení