Karel Schwarzenberg a Radek John vévodí žebříčkům popularity předsedů politických stran


Karel Schwarzenberg a Radek John vévodí žebříčkům popularity předsedů politických stran. Vyplynulo to z výzkumu GfK Czech, který proběhl v lednu 2010. Dotazováno bylo telefonicky 500 osob z celé České republiky.

Společnost GfK Czech se ve svém lednovém výzkumu zaměřila na popularitu předsedů politických stran. Do výzkumu bylo zařazeno 12 předsedů politických stran, od parlamentních po menší nebo nově vznikající strany s reálnou šancí se významněji prosadit v nadcházejících volbách.

Respondenti odpovídali na otázku, jaký názor mají na jmenovitě uvedené předsedy jednotlivých 12 politických stran, přičemž mohli uvést, že tohoto člověka vůbec neznají nebo jej neumějí ohodnotit. Při hodnocení respondenti odpovídali na škále velmi příznivý, spíše příznivý, spíše nepříznivý, velmi nepříznivý.

Dále respondenti odpovídali na otázku, kdo ze jmenovaných 12 předsedů politických stran je pro ně největší morální autoritou, kdo je zárukou řešení korupce v České republice a kdo je nejdůvěryhodnější osobou pro nápravu poměrů v České republice a provedení spravedlivých reforem.

Nejpříznivějšího hodnocení dosáhl předseda strany Věci veřejné Radek John, jehož velmi příznivě nebo spíše příznivě hodnotí 73 % ze všech osob, které jej hodnotily (59 % ze všech osob, tj. včetně těch, které jej neznají a nehodnotily). Na druhém místě se umístil Karel Schwarzenberg. Na třetím a čtvrtém místě se umístili se shodným výsledkem Ondřej Liška a Jana Bobošíková (viz graf 1).

Nejvyšší podíl velmi příznivého hodnocení má mezi hodnotícími Radek John (27 %), dále Karel Schwarzenberg (17 %), pak Jana Bobošíková a Miloš Zeman (11 %, resp. 10 %).

Z výsledků výzkumu vyplývá i znalost předsedů jednotlivých stran (viz graf2).

V otázce, který z předsedů politických stran je pro Vás největší morální autoritou, jmenovalo nejvíce respondentů Karla Schwarzenberga (19 %), na druhém a třetím místě se umístili Jiří Paroubek a Radek John s 10 %.

Předsedy, kteří mají největší kredit pro řešení korupce v České republice, jsou dle výzkumu Karel Schwarzenberg s Radkem Johnem (11 % resp. 10 %). Ostatní předsedy jmenovalo méně než 5 % respondentů.

Rovněž v otázce největší důvěryhodnosti se nejlépe umístil Karel Schwarzenberg z TOP 09 (15 %) a Radek John z Věcí veřejných (10 %). Na třetím místě skončil Jiří Paroubek z ČSSD s 8% důvěrou.

Rozčarování ze současné politické scény dokresluje fakt, že pro 40 % populace není nikdo z předsedů morální autoritou, 45 % osob nejmenovalo žádného předsedu, který by měl jejich důvěru pro vedení země, a dokonce 63 % nejmenovalo žádného předsedu politické strany, který by byl zárukou řešení korupce v ČR.


Informace pro média:

Skupina GfK v ČR
Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group
GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR.      Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
verze pro tiskverze pro tisk