Kdo nebere úplatky, okrádá rodinu - vývoj korupčního prostředí v letech 1998 – 2010


Výsledky výzkumu společnosti GfK Czech – korupce v České republice ve faktech a číslech

Praha, 23. 3. 2010 – Od roku 1998, kdy GfK Czech začala vývoj korupčního prostředí sledovat, klesá počet obyvatel, kteří považují dávání úplatků za nemorální. Pokles letos dosáhl již 11 procentních bodů (z 85 % na 74 %).


S výrokem, že ten kdo může, ale nebere úplatky, zbytečně škodí sobě i své rodině, souhlasila necelá třetina obyvatel ČR (30 %), zatímco v roce 1998 to bylo jen 18 %. Odmítavý postoj k tomuto tvrzení zaujímají o něco častěji ženy než muži, dotázaní staršího věku (nad 60 let), vysokoškolsky vzdělaní lidé, soukromí podnikatelé a OSVČ. S výrokem nesouhlasí sedm z deseti respondentů, kteří nemají zkušenost s dáváním úplatků.

„Socialistický způsob myšlení se vrací – kdo nebere úplatky, okrádá rodinu. Myslí si to o 12 % lidí více než v roce 1998,“ podotkl Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing společnosti GfK Czech. „Alarmující jsou také údaje o tom, kolik lidí úplatky dává. V součtu je těch, kteří se přiznali, že někdy upláceli, celých 41 %. A přestože třetina z nich uvádí, že uplácí jen výjimečně, je to číslo velmi znepokojivé,“ dodal Jaroslav Jíra.

K dávání úplatků se přiznala sice menší část dotázaných (41 %), ale ve srovnání s výsledky z minulých let je to nejvyšší počet za celou dobu realizace tohoto průzkumu. Odhodlání nepodlehnout korupčnímu chování se tak v roce 2009 (u 55 % respondentů) dostalo ještě pod úroveň dosavadního minima z roku 2003 (57 %).

Roste také míra odhadované nezbytnosti dávat úplatky. Největší část obyvatelstva je toho názoru, že úplatky jsou samozřejmou nebo běžnou součástí našeho života (viz tabulka). Tento výsledek svědčí o tom, že korupční klima v naší společnosti posiluje.

Tabulku mapující vývoj korupčního prostředí v letech 1988 až 2010 naleznete ZDE.

Informace pro média:

Informace o výzkumu
Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat korupční klima v České republice v návaznosti na předchozí výzkumy. Výsledkem studie je současný stav i dynamika v postojích a názorech populace České republiky od roku 1998, včetně prognózy na příští tři roky. Výzkum provedla společnost GfK Czech na vlastní náklady.

Skupina GfK v ČR
Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group
GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk