Ke stabilizaci a trendovému posilování domácí měny přispívá i čisté financování platební bilance


Východisko: Dnes zveřejněná data z průmyslu potvrdila prohloubení červencového meziročního poklesu produkce z 12 % na 18 % (jak naznačoval dříve zveřejněný bleskový odhad). Po očištění o kalendářní a sezónní vlivy průmyslová výroba meziměsíčně poklesla o 2,4 % a smazala tak červnové skromné zisky. Pod tlakem nízké poptávky nadále zůstává drtivá většina strojírenských odvětví (auta, stroje, kovy a tak dále), vyjma relativně dobře recesi vzdorujících výrobců potravin a farmaceutických výrobků (tomuto odvětví také, jako jedinému, v červenci vzrostly zakázky).

Analytik Vojtěch Benda: Přetrvávající přebytek zásob je pravděpodobně hlavní příčinou, proč se šnečím tempem zotavující vývozy zatím neprojevují i obratem ve výrobě. Zásadnější oživení produkce lze tedy pravděpodobně očekávat až v podzimních měsících.

Východisko: Záporné saldo běžného účtu skončilo v červenci deficitem 3 mld. Kč a meziročně se snížilo o 2 mld. Kč. I přes poměrně masivní výplatu dividend (odhad ČNB 12,6 mld. Kč) zanechali zahraniční vlastníci firem v domácích dcerách celkem slušný balík na posílení základního jmění (reinvestovaný zisk 8,7 mld.) a také díky splácení dříve přijatých půjček uvnitř firemních skupin se celkový příliv zahraničních investic v červenci vyšplhal na obstojnou úroveň 12,4 mld. (meziročně pokles o 3,4 mld. Kč). Odliv naopak zaznamenaly portfoliové investice díky odprodeji části vládních dluhopisů zahraničními investory.

Analytik Vojtěch Benda: Tak zvané čisté financování platební bilance (běžný účet plus čisté zahraniční investice) zůstává nadále kladné a jako jeden z důležitých faktorů přispívá k stabilizaci a trendovému posilování domácí měny. Podle prognózy ING by měla čistá pozice podporovat mírné posilování koruny směrem k 24/EUR i v následujících 12 měsících. Dočasné výkyvy kurzu budeme možná pozorovat v nejbližších týdnech, pokud se prohloubí současná politická krize, a tudíž se zvýší riziko neschopnosti parlamentu zabránit rozpočtovému provizoriu, které by v současné době bylo vnímáno jako významné ekonomické riziko.


Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:


Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové dětem, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Eva Chlumová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 724 464 192
E-mail: eva.chlumova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz