Klíč k efektivitě? Změna způsobu myšlení, dozvěděli se účastníci summitu

Představení moderních trendů a praktického využití nových metod řízení společnosti s důrazem na aplikaci principů Lean Managementu, takové bylo hlavní téma summitu TWI (Training Within Industry), který se konal na začátku června v Říčanech u Prahy. Na celodenním semináři během dne prezentovalo osm zástupců předních firem z oborů automotive, zdravotnictví či stravování.

„Náplní v pořadí již třetího TWI summitu bylo seznámení s hlavními pilíři metody TWI a jejich uvedení do praxe. Cílem této metody je změnit způsob myšlení zaměstnanců, zaměřit se na standardizaci činností a snížit plýtvání. Další téma se týkalo metody PPA (Personnel and Process Audit), která se orientuje na sledování a měření efektivity procesů ve společnosti, a do třetice to byl outsourcing personálních činností a náborových projektů,“ přibližuje obsah summitu Markéta Šimáková, lektorka, partnerka a výkonná ředitelka společnosti DMC management consulting, a doplňuje: „Na závěr jednotlivých bloků byl určitý čas věnován workshopu, kde si posluchači na modelovém příkladu mohli vyzkoušet základní postupy jednotlivých metod.“

„Hlavním úkolem metody Lean Management je dosažení určených cílů pomocí efektivního rozpracování a realizace strategických záměrů. Její principy mají zajistit výnosnost vloženého kapitálu a zabránit tak neuváženému plýtvání zdroji. V posledním kroku má být zajištěna schopnost celý výkon úspěšně zopakovat a dosažené výsledky neustále vylepšovat,“ přibližuje Jitka Tejnorová, lektorka a partnerka společnosti DMC management consulting. 

Metoda TWI se stává součástí života firmy, součástí uvažování zaměstnanců a součástí rozhodování managementu. Skládá se ze tří klíčových modulů – Job Instruction (JI), Job Relations (JR) a Job Methods (JM) – a jednoho nadstavbového modulu – Job Safety. Celý program TWI je součástí Toyota Production System (TPS) a vede zaměstnance ke standardizaci TPS metod, které implementuje do běžné praxe a učí vedoucí pracovníky jejich využití.

Fotografie naleznete ZDE.

Informace pro média:

DMC management consulting s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Působí na českém trhu od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacii, mediální sféře – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk