Klienti Náhody ctí věrnost a tradiční model rodiny

Promiskuita vládne světem a tradiční model rodiny se hroutí, hlásá řada aktuálních průzkumů. Stoupá rozvodovost i počet dětí narozených mimo manželství. Seznamovací agentura Náhoda pátrala po pravdě mezi svými klienty. Z odpovědí 1 600 nezadaných mužů a žen vyplynulo, že pro 70 % z nich by případná nevěra znamenala narušení vztahu. Téměř tři čtvrtiny klientů Náhody od vztahu očekávají vzájemnou podporu a oddanost a od partnera očekávají společnou zodpovědnost. Oba tábory nezadaných, ženy i muži, se shodují na tom, že hledají především skutečného partnera, který je aktivní a se kterým funguje chemie.

„Podle průzkumu americké seznamovací agentury patří pražští muži mezi druhé nejvíce promiskuitní v Evropě. 79 % z nich údajně mělo více než 14 partnerek během jednoho roku.1) Taková informace ve mně jako v ženě příliš důvěry v české muže nevzbuzuje,“ říká Veronika Vinterová, majitelka agentury Náhoda a autorka její koncepce péče o zákazníka. Češi jsou známi svým liberálním přístupem k sexu i partnerství. Roste podíl singles ve společnosti, úroveň rozvodovosti za poslední dvě dekády stoupla z 38 na 50 % a dvě z pěti dětí se rodí mimo manželské svazky.2) „To jsou poněkud děsivé statistiky, které naznačují, že se postupně blíží konec tradičního modelu rodiny. Na druhou stranu, pokud se podívám do svého okolí anebo do řad našich klientů, zůstávám optimistkou. Z dotazování mezi našimi zákazníky vyplynulo, že většina z nich hledá stabilního partnera, ctí věrnost a vzájemnou oddanost a respekt. Muži stále hledají v partnerkách nejen atraktivní ženu, ale i jakousi strážkyni rodinného krbu, ženy pak touží po charizmatických mužích se smyslem pro humor a stabilním ekonomickým zázemím. To jsou kritéria partnerského výběru platná po řadu desetiletí. Věřím tedy, že tento ověřený formát tradičního modelu partnerství a rodiny má stále naději,“ doplňuje Veronika Vinterová.

Podle průzkumu agentury Náhoda mezi 1 600 jejími nezadanými klienty většina z nich očekává od vztahu vzájemnou podporu. Téměř třetina mužů má pocit, že je za svou partnerku odpovědná (29 %). Ženy pak častěji vnímají odpovědnost jako společnou. Věrnosti si cení obě pohlaví stejně a 70 % mužů a žen tvrdí, že případná nevěra naruší dosavadní vztah. Muži nevěru tolerují o něco méně, přičemž řada žen je ji ochotna přejít jen kvůli zachování vztahu. V otázce sexu se muži i ženy shodují a 95 % z nich považuje sex za klíčovou součást vztahu.

Nezadaní muži a ženy do Náhody přicházejí nalézt vztah, lásku a společný život. A jaké partnery hledají? Ženy, ač emancipované, hledají muže, o kterého se mohou opřít a se kterým není nuda. Bezmála třetina z nich totiž u mužů oceňuje dobrodružnou povahu. Stejně tak muži uvádějí, že se se svou budoucí partnerkou chtějí bavit a aktivně žít. Zároveň je však pro ně důležité, aby žena byla rodinný typ.

Zdroje:
1) Studie americké seznamovací on-line agentury
www.seekingarrangement.com, říjen 2012.
2) Český statistický úřad, Podíl dětí narozených mimo manželství v letech 1950–2011, červen 2012.

Informace pro média:

Náhoda
Seznamovací agentura Náhoda vstoupila na trh v roce 2011 s jasnou myšlenkou. Je přesvědčena, že nalezení životního partnera nelze ani v dnešní době omezit na neosobní elektronické služby. Svým klientům poskytuje mimořádný servis osobních konzultací, které vedou k ujasnění jejich představ o budoucím vztahu. Nabízí odborné služby spojené s rozvojem osobnosti klienta z oblasti psychologie, koučování, fyzioterapie či změny image. Navíc se zaměřuje na individuální vyhledávání partnera z vlastní databáze či mimo ni a to vše se zárukou vysoké profesionality a absolutní diskrétnosti. Může pomoci i při následném vedení křehkého vztahu formou partnerského a manželského poradenství. Cílem Náhody je, aby každý klient odhalil své skutečné já, dobře se cítil a vyšel spolu s ní vstříc svému životnímu partnerovi.
www.nahoda.com

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz