Komentáře k dnešním údajům české ekonomiky

Východisko: Index spotřebitelských cen CPI v srpnu poklesl meziměsíčně 0,1 % a meziroční růst tak zpomalil z 6,9 % na 6,5 % (o 0,1pb pod konsensem finančního trhu). Pokles spotřebitelských cen šel na vrub především oproti červenci nižším cenám potravin (o 1,6 %) a také snížení cen pohonných hmot o 3,1 %.

Analytik Vojtěch Benda: Z dnešních čísel o vývoji inflace lze vyčíst dva hlavní postřehy. Zaprvé, růst celkové CPI byl o 0,3pb nižší, než předpokládala ČNB ve své srpnové prognóze. Zadruhé, jádrová inflace (CPI bez vlivu administrativních cen a nepřímých daní) zpomalila z 2,8 % na 2,3 %. Zastánci snížení úrokových sazeb v bankovní radě tak dostali další podpůrné argumenty po zpomalení reálných mezd ve 2Q a slabších ekonomických datech z exportu a průmyslu. Hlavní pozornost členů bankovní rady ČNB bude v nejbližších týdnech zaměřena pravděpodobně na vývoj koruny. I přes předchozí oslabení CZK k EUR (kolem 8 %) od poloviny července po verbálních intervencích a snížení sazeb je devizový kurz z pohledu metodiky ČNB pravděpodobně nadále přísný. Při stagnaci koruny na současné úrovni by pravděpodobnost snížení úrokových sazeb o 25bp na 3,25 % ještě více posílila.

Východisko: Nezaměstnanost v srpnu stagnovala na úrovni 5,3 % (o 0,1pb nižší, než očekávaly převážná většina analytiků). Počet volných pracovních míst meziměsíčně víceméně stagnoval na úrovni 150 tisíc a počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo tak víceméně stagnoval na hodnotě 2.

Analytik Vojtěch Benda: Trh práce zůstává nadále mírně napjatý a představuje tak jisté riziko pro inflační vývoj. Z hlediska inflačních tlaků je však mírně pozitivním signálem, že počet nezaměstnaných na pracovní místo se (po předchozím poměrně strmém poklesu) od května stabilizoval na současné hodnotě. Tlak na růst mezd ze strany převisu poptávky nad nabídkou pracovní síly se tak pravděpodobně zmírnil.

Východisko: Podle zpřesněných odhadů ČNB se deficit běžného účtu v 1H08 prohloubil na 32 mld. Kč, a byl tedy téměř dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Zásadní revize se dočkaly bilance služeb a tzv. běžných převodů. Bilance služeb vykázala v 1H08 přebytek 43 mld. Kč (tj. o 8,7 mld. nižší přebytek, než vyplývalo z měsíčních odhadů) a bilance běžných převodů (hlavně vládní převody) se oproti počátečním odhadům ve 2H08 snížila o 10,1 mld. Kč. Záporný podíl klouzavého úhrnu běžného účtu platební bilance na HDP se tak oproti roku 2007 prohloubil z -2,5 % na -3,5 %. Podíl tzv. čistého financování platební bilance (saldo běžného účtu plus saldo přímých zahraničních investic) na HDP se snížil z 3,9 % v roce 2007 na 3 %.

Analytik Vojtěch Benda: S korekcí bilance služeb dolů víceméně zmizela záhada, co stojí za výrazným nárůstem jejího přebytku ve 2Q08 (po letech relativní stability). Korekce bilance běžných převodů naopak ochladila předchozí nadšení z výrazného nárůstu přebytku vládních transferů (finanční příjmy EU nadále výrazně nepřevyšují české odvody do rozpočtu Unie). Snížení podílu přebytku bilance čistého financování platební bilance na HDP je negativním signálem pro další vývoj CZK v nejbližších čtvrtletích.

Vojtěch Benda
ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

Profil ING

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz