KRAJ POMŮŽE PROVOZOVATELŮM TECHNICKÝCH ATRAKTIVIT ZMODERNIZOVAT ZÁZEMÍ PRO TURISTY

Téměř 700 tisíc korun vyhradil Moravskoslezský kraj na to, aby turisté, kteří navštíví technické atraktivity v regionu, měli větší komfort. Vyhlásil dotační program na modernizaci zázemí technických atraktivit pro návštěvníky.

Provozovatelé technických atraktivit a technických památek v regionu mohou požádat Moravskoslezský kraj až o 200 tisíc korun. Za tyto peníze pak mohou například vybudovat či zrekonstruovat sociální zařízení, zastřešené altánky, odpočívadla, zázemí pro děti, pořídit cyklistické stojany nebo uzamykatelné boxy na kola, odpadkové koše, postavit přístupové cesty a parkoviště. Je možné z nich zaplatit i vytvoření webových stránek či uhradit další podobné náklady na zlepšení vybavenosti a infrastruktury objektu.

 
Dotační program „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014 – 2. kolo“ má za cíl představit technické atraktivity regionu jako atraktivní turistická místa vhodná pro trávení volného času. Navazuje na první kolo, které Moravskoslezský kraj vyhlásil letos v březnu.

„V rámci prvního kola jsme napomohli zlepšit zázemí a revitalizovat expozici Kosárny v Karlovicích ve Slezsku, pořídit technické vybavení pro kulturní akce Dolu Michal, vybudovat Military centrum – dětské hřiště při Sdružení vojenské historie Těšínského Slezska, vybudovat sociální zázemí pro návštěvníky Vodního mlýna Wesselsky či zlepšit podmínky pro návštěvníky výletních vlaků osoblažské úzkokolejky,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a cestovní ruch Ivan Strachoň.

Upozornil na to, že zájemcům o technické atraktivity kraj nabízí reklamní a informační materiály, které jsou k dispozici v turistických informačních centrech, na propagačních akcích Moravskoslezského kraje v Česku i v zahraničí a krajském úřadu v Ostravě.
O dotaci mohou zájemci žádat do 30. září. Veškeré informace o podmínkách dotačního programu včetně příloh naleznou na webových stránkách kraje www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci Úřední deska.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz