Kraj potřebuje změnit některé zákony, zaznělo na setkání s předsedou poslanecké sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček dnes (13. 3.) navštívil Moravskoslezský kraj. Na krajském úřadu v Ostravě se setkal s 1. náměstkem hejtmana Josefem Babkou. Jednali o Legislativním plánu Moravskoslezského kraje a krajských návrzích na změny některých zákonů. 

V několika případech vyvinou zastupitelé Moravskoslezského kraje zákonodárnou iniciativu, u několika dalších zákonů bude kraj prosazovat své náměty cestou připomínkového řízení, formou dopisů také osloví odpovědné ministry či ministryně. To jsou záměry vyplývající z Legislativního plánu Moravskoslezského kraje, se kterým na dnešní schůzce v Ostravě seznámil předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka 1. náměstek hejtmana Josef Babka. Informoval ho také o konkrétních krocích, které už byly v této věci učiněny.

Otevřený dokument, podle kterého chce vedení Moravskoslezského kraje do konce roku 2016 prosadit změny některých zákonů a splnit tak programové prohlášení krajské koalice ČSSD a KSČM, schválili krajští radní už loni v dubnu. „V červnu byl plán poprvé aktualizován, návrh druhé aktualizace bude zpracován poté, až se kraj seznámí s obsahem Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a Výhledem legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017, který byl schválen na včerejším jednání vlády. Rozhodně se nechceme předčasně a násilně „dobývat do dveří,“ které se už pootvírají,“ říká 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka.

„Některé legislativní procesy jsme už nastartovali. Vzhledem k politickým událostem v zemi, pádu vlády Petra Nečase a následnému rozpuštění Sněmovny jsme však iniciativu museli přerušit a počkat na výsledky předčasných voleb. Situace je už nyní stabilizovaná, proto téma potřebných legislativních změn znovu otvíráme,“ dodává 1. náměstek hejtmana Josef Babka.

Dodal, že krajští radní usilují především o změnu zákona o rozpočtovém určení daní. „Chceme dosáhnout nového, spravedlivějšího, přerozdělení příjmů ze sdílených daní mezi jednotlivé kraje. V přepočtu na jednoho obyvatele nyní získává Moravskoslezský kraj nejnižší částku - zhruba tři a půl tisíce korun,“ tvrdí hejtmanův první náměstek Josef Babka s tím, že kraj má zpracován analytický dokument, další postup bude koordinovat s ostatními kraji.

První náměstek hejtmana dodal, že vedení kraje také nadále usiluje o změny v zákonu o ochraně ovzduší. „Jde nám o to, aby se poplatky vybrané od znečišťovatelů vracely zpět do regionu a mohly být investovány do ekologických projektů. Usilujeme také o to, aby majitelé rodinných domů, chat či bytů byli ze zákona povinni umožnit kontrolorům vstup na jejich nemovitost a zkontrolovat, čím topí. Významný podíl na škodlivých emisích v ovzduší mají totiž neregulované malé spalovací zdroje z vytápění domácností, které v současnosti není možné na místě prověřit,“ řekl 1. náměstek hejtmana Josef Babka s tím, že krajští zastupitelé tuto zákonodárnou iniciativu schválili už loni a potřebné materiály odeslali do Poslanecké sněmovny. „Návrhy se zabývala vláda Petra Nečase, po srpnovém rozpuštění Sněmovny byl ale legislativní proces přerušen. Další postup Moravskoslezského kraje bude záviset na návrzích ministerstva životního prostředí, které nově vede ministr Richard Brabec,“ upřesnil 1. náměstek hejtmana Josef Babka.

Zákonodárnou iniciativu zřejmě vyvine Moravskoslezský kraj také v případě novelizace zákona o krajích (případně zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Senátu). Cílem změn je ustanovit oprávnění hejtmana kraje účastnit se jednání příslušné komory Parlamentu ČR, pokud se projednává návrh dotýkající se působnosti kraje.

Další zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje se mohou týkat změn v zákonu o silničním provozu, správním řádu či v zákonu o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a v zákonu o sociálních službách.

V několika dopisech se s návrhy změn ve vybraných zákonech Moravskoslezský kraj už loni obrátil na příslušné ministry a také předsedu vlády. Požadoval například přijetí komplexní právní úpravy sociálního bydlení a mimo jiné navrhoval upřesnění pojmu odůvodněné náklady na bydlení v ubytovnách. „Tím by se mohla vyřešit situace, kdy osoby v hmotné nouzi musí za bydlení v ubytovnách hradit neadekvátní poplatky. Ministr financí byl osloven s návrhem změny zákona o majetku České republiky, kterou by byl odstraněn zbytečný formalismus při uzavírání smluv mezi územním samosprávným celkem a státem,“ uvedl první náměstek hejtmana Josef Babka.  Doplnil, že mezi další zákony, jejichž změna by mohla být formou dopisu navržena, patří zákon o zaměstnanosti. „Náhradní plnění, které nahrazuje zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením, by nově nesměřovalo do státního rozpočtu, ale do samostatného fondu, který by sloužil k podpoře tvorby pracovních míst pro takto postižené osoby. To by znamenalo přínos v řešení jejich velice obtížné pozice na trhu práce,“ vysvětlil Josef Babka.

První náměstek hejtmana kraje také informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o fungující spolupráci s poslanci, kteří byli zvoleni za Moravskoslezský kraj.  Vedení kraje se s poslanci pravidelně setkává a byla již nastavena pravidla spolupráce i v oblasti legislativy. To potvrdil poslanec a krajský zastupitel Adam Rykala, který se včerejšího jednání také zúčastnil.

„Veřejnost čeká od vlády i PS PČR pozitivní změny a řada potřebných úprav zákonů volá po rychlém naplnění. Proto vítám iniciativu Moravskoslezského kraje na poli legislativy. Jedná se o návrhy vzniklé na základě reálných potřeb, které diktuje praxe,“ sdělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček k představeným legislativním iniciativám Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz