KRAJSKÉ NEMOCNICE SE DOHODLY S RBP NA ÚHRADÁCH ZA ZDRAVOTNÍ PÉČI PRO ROK 2014

Nemocnice zřizované a založené Moravskoslezským krajem vyjadřují spokojenost. Ředitelé krajských nemocnic se za přítomnosti náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jiřího Martinka dohodli na způsobu a výši úhrady za zdravotní péči pro rok 2014 s dalším významným plátcem, a to s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou (RBP).


Po společném jednání ředitelů krajských nemocnic v čele s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví a vedení pojišťovny byla 11. června uzavřena dohoda o výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014, která bude promítnuta do vzájemných cenových ujednání RBP s jednotlivými nemocnicemi.


Dohodě o podpisu zmíněných cenových ujednání předcházelo několik kol vyjednávání, kdy si obě smluvní strany vyjasňovaly a upřesňovaly dílčí detaily úhrad, zejména v akutní zdravotní péči, ambulantních i dalších výkonech. Zároveň vycházely z dat o vývoji produkce v jednotlivých krajských nemocnicích za první čtyři měsíce tohoto roku.


„Společným cílem obou stran je vždy poskytnutí dostupné a kvalitní péče, která musí být finančně kryta. Podpisem cenového ujednání bude nemocnicím známa finanční hodnota za objem péče a nemusí s napětím očekávat výsledky vyúčtování v polovině následujícího roku. V tuto chvíli můžeme říci, že uzavření dohod se třemi významnými zdravotními pojišťovnami znamená pro krajské nemocnice finanční krytí devadesáti procent celkových výnosů od zdravotních pojišťoven za rok 2014,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.
Revírní bratrskou pokladnu hodnotí krajské nemocnice jako významného partnera, jehož prioritní snahou je zajistit svým klientům dostupnou a kvalitní péči.


Ředitel RBP Lubomír Káňa ocenil konstruktivní přístup ze strany zástupců krajských nemocnic a Moravskoslezského kraje a potvrdil skutečnost, že se tímto krokem podařilo pro pojištěnce RBP smluvně zabezpečit péči v potřebném rozsahu. Náměstek hejtmana Jiří Martinek vyjádřil spokojenost s korektním jednáním plátců péče vůči krajským nemocnicím.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz