Krajský úřad je přátelský k rodičům s dětmi, zřídil přebalovací pulty a dětský koutek s postýlkou

Jít s malým dítětem na úřad, je pro mnohé rodiče velmi náročné. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, který systematicky pracuje na zvyšování kvality služeb občanům, proto vytváří podmínky k tomu, aby vyřizování úředních záležitostí bylo pro ně co nejméně stresující. V budově úřadu jsou nově zřízeny dva přebalovací pulty a dětský koutek s postýlkou.

Dva přebalovací pulty a dětský koutek, kde mohou rodiče děti přebalit a „odložit“ po dobu vyřizování záležitosti v kanceláři, jsou umístěny v hlavní budově A (místnosti jsou označeny piktogramem) a v části F, které rodiče s dětmi navštěvují nejčastěji. V budově F se nachází odbor sociálních věcí, dětský koutek je umístěn na pracovišti sociální právní ochrany dětí. 
Reagovali jsme tak na zkušenosti a podněty zaměstnanců, kteří od klientů zjistili, že by jim toto vybavení usnadnilo jednání na úřadu. Naším hlavním cílem je poskytovat veřejnosti kvalitní služby a perfektní servis. Pořízení přebalovacích pultů a postýlky, je dalším krokem k tomu, aby občané odcházeli z krajského úřadu spokojeni,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. Dodal, že pořízení nového vybavení vyšlo zhruba na 4 tisíce korun.

Zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje systematicky pracují na zvyšování kvality služeb občanům a inovaci ve veřejné správě. Dokládají to mimo jiné i dvě ocenění, která moravskoslezskému krajskému úřadu v únoru udělilo Ministerstvo vnitra České republiky. Na desátém ročníku Národní konference kvality ve veřejné správě v Hradci Králové dvě „bronzové medaile“ převzali náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík a ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Krajský úřad Moravskoslezského kraje byl také nominován odbornou porotou spolu s dalšími čtyřmi aspiranty z Německa, Rakouska, Velké Británie a Polska na udělení evropské ceny EMAS AWARDS 2014, která je jednou z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí a EMAS. Krajský projekt byl v kategorii velkých organizací ve veřejném sektoru vybrán mezi pět nejvýznamnějších projektů zemí EU, realizovaných subjekty, které mají zaveden systém EMAS.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz