KRAJSKÝ ÚŘAD ZPROVOZNIL ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU

Na nový, moderní způsob zveřejňování dokumentů na úřední desce ode dneška (1. 7. 2014) přechází Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Občané tak budou moci zveřejněné dokumenty vyhledávat prostřednictvím interaktivního dotykového panelu umístěného u vchodu do budovy krajského úřadu - elektronické úřední desky.

„Elektronická úřední deska umožní pohodlnější a rychlejší vyhledání zveřejněných písemností, než tomu bylo u klasické „kamenné“ úřední desky. Prostřednictvím tohoto efektivního nástroje se tak zlepší dostupnost a „čitelnost“ zveřejněných dokumentů. Citelně se rovněž omezí spotřeba papíru, a sníží se tak zátěž na životní prostředí,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování kvality služeb občanům a inovaci ve veřejné správě. Dokládají to mimo jiné i dvě ocenění, která mu v únoru udělilo Ministerstvo vnitra České republiky za kvalitu a inovaci ve veřejné správě v roce 2013. Dva bronzové stupně ceny kraj a krajský úřad získal za zavedení systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) a za rozvoj komunikace s veřejností a dalších aktivit naplňujících principy místní Agendy 21. Moravskoslezský krajský úřad byl letos také nominován odbornou porotou spolu s dalšími čtyřmi aspiranty z Německa, Rakouska, Velké Británie a Polska na udělení evropské ceny EMAS AWARDS 2014, která je jednou z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz