Krajští zastupitelé rozdělili dotace na aktivity v oblasti životního prostředí

O poskytnutí dotací na programy v oblasti životního prostředí rozhodovali moravskoslezští zastupitelé na svém dnešním (27. 2.) jednání. Mezi neziskové organizace, města, příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti kraj rozdělí 1,5 milionu korun – podpoří je v jejich dobrovolných aktivitách v oblasti udržitelného rozvoje.

Dvacet milionů korun z krajského rozpočtu dostanou obce na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů. Umožní to dotační program Drobné vodohospodářské akce.

Kraj rozdělí obcím také bezmála jeden milion korun na ozdravné pobyty pro děti předškolního věku žijící v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Takřka šest milionů korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje bude vyplaceno žadatelům o příspěvky na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji za práce provedené v roce 2013. Tímto rozhodnutím tak byli podpořeni všichni žadatelé, jež splnili podmínky vyhlášeného dotačního programu.

Informace pro média:


Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz