KROK SPRÁVNÝM SMĚREM, ZATÍM...

Krok správným směrem, zatím…
(Komentář k návrhu státního rozpočtu na rok 2008)

Vojtěch Benda, senior ekonom ING Wholesale Banking ČR

Česká vláda dnes v souladu s předchozími přísliby schválila návrh státního rozpočtu na rok 2008, který počítá se snížením rozpočtového deficitu z 91,5 miliardy korun na 70,8 miliardy korun. Jakkoliv může být rozpočtový návrh vnímán jako málo ambiciózní, snaha snížit veřejný deficit představuje nepochybně krok správným směrem. Na druhou stranu nelze nevidět jistá rizika pro splnění tohoto závazku.

První zkouška ohněm čeká ministra financí Miroslava Kalouska parlamentu. V loňském roce se podařilo při příslovečném „porcování medvěda“ prosadit poslancům zvýšení výdajů – podle našeho odhadu o 4 až 8 miliard korun  – nad navržený rámec. Prostor pro „pomníčky“ se letos částečně zúžil. Avšak udržení navrženého rozpočtu v mantinelech bude záviset na jednotě vládní koalice a udržení požadavků jednotlivých poslanců na uzdě.

Druhé riziko představuje očekávaný ekonomický růst v příštím roce, od kterého se bude odvíjet i výše daňových příjmů. Pokud růst HDP výrazně zpomalí, bude chudší i výběr daní a rozpočtový deficit by se mohl oproti plánu více prohloubit. Česká republika je po svém vstupu do EU „v podmínce“ nazývané procedurou při nadměrném deficitu kvůli neplnění Maastrichtského kriteria tříprocentního veřejného schodku na HDP. Během této procedury, vztahující se na delikventní státy, musí vláda snížit deficit „udržitelným a věrohodným způsobem“ pod kritickou hranici. K závazku se vláda v roce 2004 zavázala Konvergenčním programem, avšak dnes je již téměř jisté, že ho v letošním roce nesplní. A to především kvůli výraznému nárůstu sociálních výdajů schválených v předvolební euforii, které přispěly k nárůstu deficitu veřejných financí ke čtyřprocentnímu HDP očekávanému v tomto roce. A termín pro splnění tohoto závazku vyprší právě příští rok.

V případě neúspěchu hrozí České republice, že Rada EU rozhodne o pozastavení financování z Kohezního fondu. Vzhledem k tomu, že i při navrženém stabilizačním rozpočtu se podíl veřejného deficitu sníží jen těsně pod kritickou tříprocentní hladinu, tj. 2,95%, lze vnímat zatím riziko nesplnění závazku Konvergenčního programu jako významné.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
Nadrazni 25, Praha 5, 150 00
Tel: +420 2 5747 4432
Fax: +420 2 5747 4550
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. Byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2006 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 60 miliard korun. ING Wholesale Banking  je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 60 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do naší strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Kontakty:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
www.ing.cz

Stance Communications, s.r.o.
Vít Chalupa
Account Manager 
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: 224 810 809, 724 527 667
E-mail: vit.chalupa@stance.cz
www.stance.cz