KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. jmenovala JUDr. Petra Šťovíčka partnerem

Svá studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 2003. V letech 2001-2002 Petr Šťovíček studoval na Právnické fakultě Universität Bayreuth v Německu.

Ve své praxi se Petr Šťovíček zaměřuje především na poradenství v oblastech veřejných zakázek a výběrových řízení, dále se specializuje na PPP a PFI projekty. Petr Šťovíček se problematikou veřejných zakázek a PPP zabývá dlouhodobě a je autorem řady odborných článků s touto tématikou.

Informace pro média:

O KŠD Šťovíček, v. o. s.
KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. (dříve Klein Šubrt Došková advokátní kancelář, v.o.s.) se řadí mezi renomované advokátní kanceláře působící v České republice. Advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK poskytuje komplexní právní poradenství a služby v právních oblastech  jako například bankovní sektor, finanční a pojišťovací služby, stavební průmysl, letecký průmysl, automobilový průmysl, environmentální sektor, těžké a lehké strojírenství, vodárenství, telekomunikace, farmaceutický průmysl a v neposlední řadě též veřejný sektor. Ačkoli se právníci advokátní kanceláře KŠD ŠŤOVÍČEK zaměřují zejména na výše uvedené oblasti, jsou připraveni poskytovat právní služby rovněž v oblasti občanského, trestního, správního a pracovního práva nebo v řízení před soudy a orgány státní správy. Advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK se dlouhodobě zaměřuje na zastupování v mezinárodních rozhodčích řízeních. Účastní se realizace široké škály transakcí a poskytuje právní služby mnoha českým a zahraničním klientům. Mezi významné klienty patří Český olympijský výbor a společnost Česká olympijská a. s.  Advokátní kancelář KŠD Šťovíček je členem evropského sdružení právních kanceláří Cyrus Ross International.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz